Zwitek Kory 2/2023

Krąg Harcerski“Drzewo Pokoju” Gdynia, 23.02.2023 r. ZWITEK KORY 2/2023 PAS I XLIII SEJMIK KRĘGU HARCERSKIEGO “DRZEWO POKOJU” PODJĄŁ NASTĘPUJĄCE DECYZJE: 3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU CZUWAJ! Komendant Kręgu hm. Mateusz Tokarzewski “Alien”

Zwitek Kory 1/2023

Krąg Harcerski“Drzewo Pokoju” Gdynia, 13.01.2023 r. ZWITEK KORY 1/2023 PAS II 7. STOPNIE 7.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję trop. Marii Kalinowskiej “Amber” stopień organizatora. 8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI 8.1. Na wniosek org. Szymona Łysonia „Owsika” przyznaję mu sprawność „Mistrz ciszy”. CZUWAJ! Komendant Kręgu hm. Mateusz Tokarzewski “Alien”

ZWITEK KORY 7/2022

Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju” Gdynia, 22.10.2022 r. ZWITEK KORY 7/2022 PAS II 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE 2.1. Na wniosek Komisji rewizyjnej zawieszam działalność 52 NGZHS „Atomowe Czarne Chmury”. 2.2. Na wniosek Rady Kręgu powołuję 117 Próbny Gdyński Zastęp Instruktorów Harcerskich „Kaer Morhen”. 6. FUNKCJE 6.1. Mianuję phm. Tobiasza Mańkowskiego „Eliasza” na …

Zwitek Kory 6/2022

Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju” Gdynia, 11.09.2022 r. ZWITEK KORY 6/2022 PAS I  DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU XLII SEJMIK KRĘGU HARCERSKIEGO “DRZEWO POKOJU” PODJĄŁ NASTĘPUJĄCE DECYZJE: zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona: pwd. Wiktorii Kraszewskiej „Lenie”, phm. Zuzannie Dawid „Suz”, phm. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”, phm. Aleksandrze Godzinie „Godzi”, org. Hani …

ZWITEK KORY 5/2022

Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju” Papiernia, 15.07.2022 r. ZWITEK KORY 5/2022 PAS II 6. FUNKCJE 6.1. Zdejmuję z funkcji drużynowego 1 NGDH „Kniei” pwd. Jakuba Dębowskiego „Bubu”. 6.2. Na wniosek Rady Kręgu mianuję na funkcję drużynowego 1 NGDH „Kniei” org. Krystiana Gizińskigo „Smauga”. 6.3. Zdejmuję z funkcji przybocznego 1 NGDH „Kniei” …

ZWITEK KORY 4/2022

Papiernia, 11.07.2022 r. ZWITEK KORY 4/2022 PAS II 5. CZŁONKOSTWO 5.1. Na wniosek org. Justynę Stefaniak “Siostrę” skreślam ją z listy obserwatorów Bractwa Agłona.  6. FUNKCJE 6.1. Zdejmuję z funkcji drużynowej 4 NGDH „Kocanki” im. hm. Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej pwd. Wiktorię Kraszewską „Lenę”. 6.2. Na wniosek Rady Kręgu mianuję na funkcję …

ZWITEK KORY 3/2022

Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju” Papiernia, 07.07.2022 r. ZWITEK KORY 3/2022 PAS II 7. STOPNIE 7.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję trop. Magdalenie Tempskiej “Kotkowi” stopień organizatora. 7.2 Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję wyw. Krystianowi Gizińskiemu “Smaugowi” stopień organizatora. 7.3. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję org. Jakubowi Dębowskiemu …

ZWITEK KORY 2/2022

Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju” Gdynia, 14.03.2022 r. ZWITEK KORY 2/2022 PAS I  DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU XL SEJMIK KRĘGU HARCERSKIEGO “DRZEWO POKOJU” PODJĄŁ NASTĘPUJĄCE DECYZJE: przyjęto do grona członków Bractwa Agłona org. Dawida Mańkowskiego “Pomarańczę” zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona: org. Hannie Husarek “Ashley”, org. Annie Parol “Pandzi”, …

Zwitek Kory 1/2022

Krąg Harcerski  „Drzewo Pokoju” Gdynia, 20.01.2022 ZWITEK KORY 1/2022 PAS II 2. Sprawy organizacyjne2.1 Na wniosek Komisji Rewizyjnej oraz kadry jednostki, z dniem 18.12.2021 r.  rozwiązuję 24. NGZH „Viatori”. 3. Program3.1. Przypominam, że 27 lutego 2022 r. o godz. 16:00 na ul. Bieszczadzkiej 18/1 w Gdyni odbędzie się Sejmik. 5. …

Zwitek Kory 6/2021

Krąg Harcerski  „Drzewo Pokoju” Gdynia, 24.10.2021 r. Zwitek Kory 6/2021 PAS II 1. Ustalenia międzyorganizacyjne 1.1 Podaję do wiadomości, że Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” został zaproszony przez Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” na Bieg na Orientację „Chaszcze”, który odbędzie się 6.11.2021 roku. Obowiązują zapisy. Szczegóły przesłane zostały drużynowym drogą …