Organizacja Pożytku Publicznego
Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju"

Kapituły Stopni

krzyz
Skład Kapituły Stopni Harcerek:

Skład Kapituły Stopni Harcerzy:

Instrukcja zaliczania 4. i 5. stopnia harcerskiego

 1. Kapituła Stopni 1. dnia każdego miesiąca roku harcerskiego określa termin spotkania na dany miesiąc.
 2. W ciągu 3 dni kalendarzowych należy zgłosić chęć udziału w spotkaniu. Spotkania Kapituł Stopni są mundurowe.
 3. Osoba chcąca zdobywać 4. stopień harcerski znajduje opiekuna próby, z którym szczegółowo określa program wszystkich elementów stopnia.
 4. Osoba chcąca zdobywać 5. stopień harcerski samodzielnie układa program wszystkich elementów stopnia.
 5. Na spotkaniu Kapituła dopracowuje zaproponowane przez osobę zadania i termin ich realizacji
 6. W Uchwale ze spotkania Kapituła otwiera próbę na stopień.
 7. W przeciągu dwóch lat przewidzianych na zakończenie próby Kapituła zastrzega sobie prawo wezwania osoby w celu weryfikacji postępu realizacji zadań.
 8. Po wykonaniu zadań składających się na daną próbę osoba ponownie spotyka się z Kapitułą, aby “bronić” swojej próby.
 9. Kapituła może podjąć następujące decyzje: zamknąć próbę z wynikiem pozytywnym, negatywnym lub odroczyć termin zaliczenia próby.
 10. Kapituła w Uchwale ze spotkania zamieszcza informację o podjętej decyzji.
 11. Komendant Kręgu na podstawie Uchwały Kapituły przyznaje stopień harcerski.
 12. Bezpośrednio po negatywnej decyzji Kapituły osoba może podjąć kolejną próbę zdobywania stopnia.

Ewidencja 4. i 5. stopni harcerskich