Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju"

Kapituły Stopni

krzyz
Skład Kapituły Stopni Harcerek:

 • Przewodnicząca – phm. Wiktoria Kraszewska „Lena”
 • phm. Nikola Wojnarowska „Bitwa”
 • pwd. Marta Dolata „TV”

KONTAKT DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: ks.harcerek@drzewopokoju.pl

Skład Kapituły Stopni Harcerzy:

 • Przewodniczący – phm. Tobiasz Mańkowski „Eliasz”
 • pwd. Patryk Rota „Tyson”
 • pwd. Dawid Mańkowski „Pomarańcza”

KONTAKT DO SKŁADANIA WNIOSKÓW: ks.harcerzy@drzewopokoju.pl

Instrukcja zaliczania 4. i 5. stopnia harcerskiego

 1. Aby umówić spotkanie z Kapitułą Stopni Harcerzy lub Harcerek w celu otworzenia, bądź zamknięcia próby na stopień harcerski należy mailowo zgłosić taką chęć i indywidualnie ustalić termin spotkania. Spotkania Kapituł odbywają się w mundurach.
 2. Osoba chcąca zdobywać 4. stopień harcerski znajduje opiekuna próby, z którym szczegółowo określa program wszystkich elementów stopnia.
 3. Osoba chcąca zdobywać 5. stopień harcerski samodzielnie układa program wszystkich elementów stopnia.
 4. Na spotkaniu Kapituła dopracowuje zaproponowane przez osobę zadania i termin ich realizacji
 5. Po spotkaniu Kapituła wnioskuje o otwarcie bądź zamknięcie stopnia w najbliższym wydanym przez Komendanta Kręgu zwitku.
 6. W przeciągu dwóch lat przewidzianych na zakończenie próby Kapituła zastrzega sobie prawo wezwania osoby w celu weryfikacji postępu realizacji zadań.
 7. Po wykonaniu zadań składających się na daną próbę osoba ponownie spotyka się z Kapitułą, aby “bronić” swojej próby.
 8. Kapituła może podjąć następujące decyzje: zamknąć próbę z wynikiem pozytywnym, negatywnym lub odroczyć termin zaliczenia próby.
 9. Komendant Kręgu na podstawie Uchwały Kapituły przyznaje stopień harcerski.
 10. Bezpośrednio po negatywnej decyzji Kapituły osoba może podjąć kolejną próbę zdobywania stopnia.

Ewidencja 4. i 5. stopni harcerskich