Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”

nr KRS: 0000185445

Rozliczenie E-PIT zrealizujesz w PITax.pl Łatwe podatki w ramach współpracy z IWOP.

UWAGA! W TYM ROKU NIESTETY NIE DOSTAJEMY WPŁYWU Z 1%, sugerujemy te pieniądze przeznaczyć na inny cel. W przyszłym roku opcja wsparcia nas pojawi się z powrotem.

Obszary działań

10622861_940873512594925_4746619730808564758_n

UWAGA! W TYM ROKU NIESTETY NIE DOSTAJEMY WPŁYWU Z 1%, sugerujemy te pieniądze przeznaczyć na inny cel. W przyszłym roku opcja wsparcia nas pojawi się z powrotem.

 • Ogólne działania statutowe

Ochrona zdrowia

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Nauka, kultura, ekologia

 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne, aktywność społeczna

 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • Promocja i organizacja wolontariatu

Tożsamość, tradycja narodowa

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą

Sport, turystyka, wypoczynek

 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży