Rozkaz L1/2001

Rozkaz L1/2001

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Gdynia, 2001-01-04

ROZKAZ L1/2001

Życzę wszystkim osobom związanym z Kręgiem by czas nowego tysiąclecia był w ich życiu czasem braterstwa

2. DECYZJE WŁADZ KRĘGU:

Przewodniczący Kręgu zwołał w dniu 12.01.2001 o godz. 17.00 w harcówce Kręgu w Gdyni-Karwinach Sejmik Kręgu zaliczający półroczną służbę i planujący najbliższe półrocze. Obecność członków Bractwa Agłona (instruktorów) jest obowiązkowa. Na Sejmik zaproszeni są również jak zwykle obserwatorzy oraz jeszcze tym razem – zastępowe i zastępowi nie będący obserwatorami.

3. PROGRAM:

  1. W dniu 28.01.2001 o godz. 18.00 w Kościele św.Jadwigi w Gdyni-Karwinach odbędzie się – jak zwykle w 4. niedzielę – msza harcerska z obsługą liturgiczną naszego Kręgu.
  2. W dniach 27.01 – 1.02.2001 w Barłominie koło Luzina odbędzie się Seminarium Przybocznych. Zgłoszenia kandydatów do Przewodniczącego Kręgu do dnia 12.01.2001. Należy zabrać własne wyżywienie oraz 40 zł (na przejazdy i pobyt w szkole) .

5. CZŁONKOWSTWO:

  1. Przyjmuję do grona-obserwatorów Bractwa „Agłona” mł.Macieja Wojtowicza „Pakusa”

12. KOMUNIKATY:

Podaję do wiadomości, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami 1 NSDH „Knieja” posiada kategorię Drużyny Orlej.

CZUWAJ !

Komendant Kręgu
pwd Maciej Mielech „Gacek”