Rozkaz L2/2001

Rozkaz L2/2001

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„LS-Drzewo Pokoju”

Barłomino, 2001-02-01

ROZKAZ L2/2001

3. PROGRAM:

Podaję do wiadomości, że w dniu 24.02.2001 r. odbędzie się zbiórka drużyn Kręgu z okazji Dnia Myśli Braterskiej organizowana przez org. Mateusza Tokarzewskiego „Aliena”. Początek zbiórki o godz. 14.00 na przystanku PKP Sopot-Kamienny Potok. Zakończenie na ww. przystanku około godz. 18.00. Zbiórka w całości przebiegać będzie w terenie.

5. CZŁONKOWSTWO:

Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona”:

  1. Martę Skupniewicz „Muchę”,
  2. Pawła Kroka „Elwisa”,
  3. Eryka Piskuskiego „Komora”.

Przenoszę pwd Tadeusza Czajkowskiego „Kamerę” z grona członków do grona sympatyków Kręgu.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

Podaję do wiadomości, że tegoroczne Seminarium Przybocznych w Barłominie k/Luzina w dniach 27.01-01.02.2001 r. ukończyli z wynikiem pozytywnym:

  1. Marta Skupniewicz „Mucha”,
  2. Marta Jasinowska „Reszka”,
  3. Paweł Krok „Elwis”,
  4. Eryk Piskulski „Komór”.

CZUWAJ  !

Komendant Kręgu
pwd Maciej Mielech „Gacek”