Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju"

Straż Tradycji

Straż Tradycji strzeże przestrzegania obrzędów i zwyczajów Kręgu.

Należą do niej osoby, które są w Kręgu najdłużej i najwięcej wiedzą o jego historii i tradycji.

ST rokrocznie w kwietniu przyznaje tytuł „Harcerza braterskiego” i „Harcerski braterskiej”
osobie z innej organizacji.

W skład Straży tradycji wchodzą obecnie:

  • phm. Aleksandra Godzina „Godzia”
  • phm. Zuzanna Dawid „Suz”
  • phm. Nikola Wojnarowska „Bitwa”
  • phm Aleksandra Szenk „Plum”

Członkowie ST naszą skórzane suwaki z wizerunkiem wilka.