Krąg Harcerski "Drzewo Pokoju"

Komisja Rewizyjna

Skład Komisji Rewizyjnej:

  • Przewodniczący – pwd. Marta Dolata „TV”

Członkowie:

  • pwd. Anna Parol „Andzia”
  • org. Krystian Giziński „Smaug”

Kontakt:

Komisja Rewizyjna spełnia następujące zadania:

  1. kontrola gospodarki finansowo-sprzętowej oraz działalności programowo-metodycznej i ideowo-wychowawczej Kręgu, jego drużyn (zastępów) oraz związków drużyn,
  2. rozstrzyganie spraw spornych miedzy członkami Kręgu na wniosek Rady Kręgu lub osób pozostających w sporze,
  3. rozstrzyganie odwołań członków od decyzji Rady Kręgu – możliwe są następujące rozstrzygnięcia: anulowanie decyzji i wydanie rozstrzygnięcia, podtrzymanie decyzji, anulowanie decyzji i wnioskowanie o ponowne podjecie decyzji,
  4. wydawanie dostępnych dla wszystkich członków raportów na temat sytuacji ideowo-wychowawczej oraz gospodarki finansowo-sprzętowej w Kręgu,
  5. interpretacja Statutu i innych dokumentów Kręgu.