pwd. Aleksandra Godzina, sam.

pwd. Aleksandra Godzina, sam.

Print Friendly, PDF & Email

pwd. Aleksandra Godzina „Godzia”, sam.

Urodzona 10.04.1994 r. W Kręgu od 2004 r. Instruktor harcerski od 2012r. Ukończyła pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na AMW obecnie studiuje Zintegrowaną Edukację Wczesnoszkolną na Akademii Marynarki Wojennej. Pracuje jako niania, jest wolontariuszka. Pasje i zainteresowania: muzyka, książki, wolontariat, WOS oraz lata 70/80. 

Obecnie pełnione funkcje:

Kariera instruktorska:

Herb instruktorski: łabędź

Kontakt:

  • tel. 506 527 969
  • email: ale.godzina@gmail.com