Oświadczenie Rady Kręgu w sprawie obozu letniego

Oświadczenie Rady Kręgu w sprawie obozu letniego