1 listopada – 1 grudnia 1992 r.

1 listopada – 1 grudnia 1992 r.

Print Friendly, PDF & Email

Na kursie drużynowych w Swarzewie powstała koncepcja Swarzewskiego Systemu Stopni Harcerskich oparta o system mian nawiązujący wzorców czeskiego leśnego harcerstwa. W lutym 2001 Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” przyjmuje zmodyfikowana wersję tego systemu (uwzględniającą dorobek Kręgu w ZHR).