22 stycznia 1990 r.

22 stycznia 1990 r.

Print Friendly, PDF & Email

Powołany zostaje Harcerski Związek Drużyn przy NKIH „Leśna Szkółka”. Postanowiono, że przed nazwami drużyn dodawany będzie przymiotnik: „niezależna” dla odróżnienia od drużyn innych organizacji harcerskich.