Patriota/patriotka

Zna swoje powinności względem Polski. Potrafi podać własną definicję patriotyzmu. Zna na pamięć dwa wiersze lub pieśni patriotyczne. Potrafi wskazać w swojej miejscowości miejsca związane z walkami o niepodległość Polski. Sam/a lub w grupie odwiedził/a i uporządkował/a mogiły wojskowe lub inne miejsce pamięci. Uczestniczył/a w obchodach dwóch różnych uroczystości patriotycznych. …

Znawca/znawczyni symboli narodowych

Wie jak wygląda godło Polski, jaka jest jego symbolika. Zna legendę o wyborze godła przez Lecha- założyciela państwa Polan. Wie dlaczego istotne jest posiadanie przez orła korony i od kiedy znajduje się ona ponownie na jego głowie. Wie kiedy i w jakich okolicznościach powstała pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”, jaką nazwę nosiła …

Bóg dał czas

a G F E 1.Bóg dał czas na nadzieje, czas na siew i czas na żniwo a G F E CZas na taniec na śpiew i na cisze w kościołach widnych a G F E Bóg dał czas aby kochać, aby domy budować na skale a G F E Oto …

Stopnie i sprawności

Sprawności harcerskie – harcerski instrument metodyczny. Sprawnością jest biegłość harcerza w pewnej dziedzinie, wykazana w praktyce. Zdobycie sprawności wskazuje, że dany harcerz wykonał określone zadania i posiadł niezbędne umiejętności. Sprawności są zdobywane indywidualnie. – Wikipedia

Współpraca

Współpracujemy z: NKIH – Leśna Szkółka NHHP LS-Kaszuby w Szwecji Harcerska Gromada Wilków im. J.P. II Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Strona główna ZHR – Pomorze ZHR – Kanada Związek Harcerstwa Polskiego Strona główna ZHP – Hufiec Gdynia ZHP – poza granicami kraju Organizacje i stowarzyszenia harcerskie: Zakon Skautów Swiata – The …

Życzenia Świąteczne

Drodzy instruktorzy, harcerze, zuchy! Życzę Wam Wszystkim prawdziwego braterstwa, przyjaciół na dobre i na złe, abyście i Wy umieli być takimi przyjaciółmi. Życzę Wam, dalszych sukcesów w pracy nad sobą, zapału i wytrwałości w nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej osobowości. Odwagi i gotowości w wymaganiu od siebie, nawet wtedy, gdy …

Szlachetna Paczka

Czuwaj! SZLACHETNA PACZKA jest projektem ogólnopolskim, do którego Jutrznia i Kaliny zapraszają nasz Krąg! 🙂 Wspólnie tworzymy świąteczną paczkę dla rodziny, która potrzebuje wsparcia w tym świątecznym okresie! Miejsce gromadzenia artykułów do paczki – Harcówka w Gdyni Karwinach (oraz podczas zbiórek, biwaków itp.) Termin dostarczania – od 25 listopada do 12 grudnia! Co …