Obóz 2023 Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”


Organizator wypoczynku:
Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”
ul. Konwaliowa 9/42, 81-651 Gdynia
Kierownik wypoczynku:
hm. Mateusz Tokarzewski
Nr. tel. +48 728 768 431

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPOCZYNKU

  1. Forma wypoczynku: Obóz stały pod namiotami
  2. Adres: Modrzejewo, gm. Lipnica, jez. Kielskie
  3. Czas trwania: 16.07-29.07.2023r. (Zuchy: 16.07-23.07.2023r.)
(miejscowość, data)
(podpis organizatora wypoczynku)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

  1. o szczepieniach ochronnych (wraz z podaniem roku lub przedstawienie książeczki zdrowia z aktualnym wpisem szczepień):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć w Kręgu Harcerskim „Drzewo Pokoju ” oraz związanych z uczestnictwem w programach, projektach, zawodach, konkursach i innych uroczystościach. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko na stronie internetowej Kręgu, profilach internetowych zarządzanych przez Krąg jak Facebook, Google dokumenty i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji Kręgu.


(data)
(podpis rodzica/pełnoletniego uczestnika wypoczynku)

III. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Postanawia się:
zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek
odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu:
(data)
(podpis kierownika wypoczynku)

IV. POTWIERDZENIE PRZEZ KIEROWNIKA WYPOCZYNKU POBYTU UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W MIEJSCU WYPOCZYNKU

Uczestnik przebywał
(adres miejsca wypoczynku)
od dnia (dzień, miesiąc, rok)
do dnia (dzień, miesiąc, rok)

(data)
(podpis kierownika wypoczynku)

V. INFORMACJE KIEROWNIKA WYPOCZYNKU O STANIE ZDROWIA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU W CZASIE TRWANIA WYPOCZYNKU ORAZ O CHOROBACH PRZEBYTYCH W JEGO TRAKCIE

(miejscowość, data)
(podpis kierownika wypoczynku)

VI. INFORMACJE I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY WYPOCZYNKU DOTYCZĄCE UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

(miejscowość, data)
(podpis wychowawcy wypoczynku)