Zwitek Kory 5/2021

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 26 września 2021 r. ZWITEK KORY 5/2021 PAS I Decyzje sejmiku lub organu nadzoru:1.   Przyjęto do grona członków Bractwa Agłona org. Szymona Łysoń „Owsika” oraz pwd. Patryka Rotę „Tysona”.2. Zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona: hm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, phm. Dorocie Bentkowskiej „Dewajtis”, phm. …

ZWITEK KORY 4/2021

Krąg Harcerski„Drzewo Pokoju” Szenajda, 20.07.2021r. ZWITEK KORY 4/2021 PAS II 3. PROGRAM 3.1 Ustalam termin sejmiku rocznego na 5.09.2021r. o godzinie 10:00 na ulicy Bieszczadzkiej 18 6. FUNKCJE 6.1 Zdejmuję z funkcji zastępowej 14 NGZHS „Horyzont” phm. Dorotę Bentkowską „Dewajtis”6.2 Zdejmuję z funkcji podzastępowej 14 NGZHS „Horyzont”:– pwd. Marię Skierkowską …

ZWITEK KORY 3/2021

Krąg Harcerski„Drzewo Pokoju” Gdynia, 24.05.2021r. ZWITEK KORY 3/2021 PAS II 7. STOPNIE 7.1 Na wniosek Komisji Stopni przyznaje stopień organizatora ćwikowi Szymonowi Łysoń „Owsikowi”.7.2 Na wniosek Wodza 12 NGGZ „Nibylandia” otwieram próbę na stopień ćwika organizatorowi Mateuszowi Milewskiemu „Fighterowi”. 8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI 8.1 Przyznaję org. Szymonowi Łysoń „Owsikowi” …

Zwitek Kory 2/2021

Zwitek Kory 2/2021 PAS I 1. XXXVIII Sejmik Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju” podjął następujące decyzje: Dokonano następujących zmian w składzie władz Kręgu:– odwołano z funkcji członka Rady Kręgu org. Patrycji Libich „Abi” – przyjęto do grona członków Rady Kręgu pwd. Tobiasza Mańkowskiego „Eliasza” Zaliczono służbę członkom i obserwatorom Bractwa Agłona. …

ZWITEK KORY 1/2021

Krąg Harcerski„Drzewo Pokoju” Gdynia, 01.01.2021 ZWITEK KORY 1/2021 PAS II 12. KOMUNIKATY 12.1 Podaję do wiadomości, że w związku z kwarantanną narodową, zmieniliśmy termin XXXVIII Sejmiku Kręgu na 31 stycznia 2021 na godzinę 12:00. Sejmik odbędzie się w Gdyni na ulicy Bieszczadzkiej 18/1. CZUWAJ!Komendant Kręguhm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR

Zwitek Kory 9/2020

Krąg Harcerski„Drzewo Pokoju” Gdynia, 01.12.2020r. ZWITEK KORY 9/2020 PAS II 3. PROGRAM 3.1 Informuję, że tegoroczne Seminarium Przy bocznych nie odbędzie się w planowanym terminie. Zorganizujemy je gdy tylko to będzie możliwe. 7. STOPNIE 7.1 Przyznaję stopień organizatora wyw. Jakubowi Dębowskiemu “Bubu”7.2 Na wniosek Kapituły Stopni Harcerek przyznaję stopień Harcerki …

Zwitek Kory 8/2020

Krąg Harcerski„Drzewo Pokoju” Gdynia.01.11.2020r.Uroczystość Wszystkich Świętych ZWITEK KORY 8/2020 W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Niestety, w tym roku w związku z panującą pandemią jesteśmy zmuszeni zostać w domach. Zamiast modlitwy nad grobami bliskich- wspomnijmy zmarłych podczas modlitwy razem z naszymi domownikami w naszych domach. Zamiast znicza na grobie …

Zwitek Kory 7/2020

Krąg Harcerski„Drzewo Pokoju” Gdynia, 7 września 2020 r. ZWITEK KORY 7/2020 PAS I  1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU XXXVII Sejmik Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju” podjął następujące decyzje: Skreślono z listy członków Bractwa „Agłona”, dziękując równocześnie za wieloletnią służbę: pwd. Marię SKIERKOWSKĄ „Calineczkę”, och. Michaelę KUCHARSKĄ „Cynamon” Przyjęto do grona …

Zwitek Kory 6/2020

Krąg Harcerski Drzewo PokojuGdynia, 14.07.2020r. ZWITEK KORY 6/2020 PAS II 7. STOPNIE7.1 Przyznaję stopień wędrowniczki pwd. Aleksandrze Szenk „Plum”7.2 Przyznaję stopień podharcmistrza pwd. Aleksandrze Szenk „Plum” Komendant Kręguhm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR

Zwitek Kory 5/2020

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”Gdynia, 22.06.2020 ZWITEK KORY 5/2020 PAS I 1.DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU1.1 Nadzwyczajny Sejmik Kręgu w dniach 19-21.06.2020 zatwierdził sprawozdanie finansowe za rok 2019. PAS II 3. PROGRAM3.1 Podaję terminy obozów drużyn:– 1 NGDH „Knieja” – 19-23.08.2020r.– 2 NGDH „Konwalie” – 11-17.07.2020r.– 4 NGDH „Kocanka” + 24 …