Zwitek Kory 11/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 01 września 2015 r. Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, 76 rocznica wybuchy II Wojny Światowej ZWITEK KORY 11/ 2015 PAS I 1.DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU: XXV Sejmik Kręgu w dniu 31.08.2015 podjął między innymi następujące decyzje: 1.1. Dokonano zmian w składzie władz. 1.2. Podsumowano ubiegłoroczną …

Zwitek Kory 10/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 15 sierpnia 2015 r. Wniebowstąpienie NMP ZWITEK KORY 10/ 2015 PAS II 2.SPRAWY ORGANIZACYJNE: 2.1. Na wniosek Rady Kręgu wznawiam działalność 8NTZHS „Kaliny” im. konspiracyjnej drużyny „Mury” z Ravensbruck. 2.2. Na wniosek Rady Kręgu po wykonaniu wszystkich zadań zamykam okres próbny działania 46 NGZHS „Makalu”. …

Zwitek Kory 9/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Wejherowo, 28 lipca 2015 r. Wspomnienie św. Sarbeliusza ZWITEK KORY 9/ 2015 PAS II 3.PROGRAM: 3.1. Podaję do wiadomości, że spotkanie poobozowe obozu Zawady 2015 odbędzie się 6 sierpnia o godzinie 12.00 przy starym wejściu na molo w Sopocie. Spotkanie jest niemundurowe. 3.2. Zwołuję Sejmik Kręgu …

Zwitek Kory 8/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Zawady, 25 lipca 2015 r. Wspomnienie świętego Jakuba, apostoła ZWITEK KORY 8/ 2015 PAS II 2.SPRAWY ORGANIZACYJNE: 2.1. Na wniosek Rady Kręgu, w dziewiątą rocznicę powstania 9NGZHS „Łowcy”, wznawiam działalność tego zastępu. 6.FUNKCJE: 6.1. Na wniosek pwd. Marii Całus „Calineczki” zwalniam ją z funkcji zastępcy Wodza …

Zwitwk Kory 7/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Zawady, 18 lipca 2015 r. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny ZWITEK KORY 7/ 2015 PAS II 2.SPRAWY ORGANIZACYJNE: 2.1. Na wniosek Rady Kręgu po wykonaniu wszystkich zadań zamykam okres próbny działania 50 NGGZ „Atlantyda”. 5.CZŁONKOSTWO: 5.1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona” pwd. Waldemara Gołuńskiego „Bohuna”. 6. …

Zwitek Kory 6/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Wejherowo, 12 czerwca 2015 r. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa ZWITEK KORY 6/ 2015 PAS II 5. CZŁONKOSTWO: 5.1. Po wypełnieniu zaległego warunku członkowstwa przywracam pwd. Michała Serement „Serka” prawa członka Bractwa „Agłona”. 7. STOPNIE: 7.1 Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień przewodnika Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi”. …

Zwitek Kory 5/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 23 kwietnia 2015 r. Wspomnienie św. Jerzego- patrona harcerzy ZWITEK KORY 5/ 2015 PAS II 7.STOPNIE: 7.1. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień organizatora Marii Raczkowskiej „Cyni Minis”. 7.2. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień przewodnika Aleksandrze Godzina „Godzi”. 8.PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI: 8.1. Na …

Zwitek Kory 4/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 19 kwiietnia 2015 r. Uroczystość św. Józefa ZWITEK KORY 4/ 2015 PAS I 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 2.1. Na wniosek Rady Kręgu, po wykonaniu próby, przyznaję imię Joasi Skwarczyńskiej „Szarotki” 18NGDH „Veris”. 2.2. Na wniosek 4NGDH „Kocanka” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej, 7NGDH „Skorpiony” oraz 50 PGGZ …

ZWITEK KORY 3/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 22.02.2015 Dzień Myśli Braterskiej ZWITEK KORY 3/2015 Wszystkim członkom Kręgu życzę by dzisiejsze święto stało się okazja do tego by na nowo odkryć wartość harcerstwa i przypomnieć sobie, że niezależnie od przynależności do zastępów, drużyn czy organizacji wszyscy jesteśmy braćmi i wszystkim z nas przyświeca …

Zwitek Kory 2/2015

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 11.02.2015 r. ZWITEK KORY 2/2015 PAS II 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE Na wniosek Rady Kręgu zawieszam działalność 8 NGZIH „Kaliny” im. konspiracyjnej drużyny „Mury” z Ravensbruck na czas nieokreślony 3. PROGRAM Podaję do wiadomości , że Sejmik odbędzie się dnia 21.02 o godzinie 10.00 w Gdyni …