Zwitek Kory 4/2005

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2005-04-23 Niedziela Miłosierdzia Bożego ZWITEK KORY 4/2005 Wczoraj wieczorem – w wigilię niedzieli Miłosierdzia Bożego – zmarł nasz ukochany Papież Jan Paweł II. Ogłaszam żałobę w Kręgu do dnia 30 kwietnia 2005 r. PAS II 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE: Przemianowuję 38. Próbną Gdyńską Drużynę Zuchową na …

Zwitek Kory 3/2005

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2005-02-22 Dzień Myśli Braterskiej ZWITEK KORY 3/2005 Składam wszystkim członkom i sympatykom Kręgu serdeczne życzenia radosnej służby z okazji Dnia Myśli Braterskiej. PAS I 1. DECYZJE ORGANU NADZORU, SEJMIKU, LUB RADY KRĘGU: III Sejmik Kręgu w dniu 18.02.2005 podjął między innymi następujące decyzje: Zatwierdzono plan …

Zwitek Kory 2/2005

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2005-02-02 Matki Boskiej Gromnicznej ZWITEK KORY 2/2005 PAS I 2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI: Podaję do wiadomości, że w dniu 6.01.2005 r. w Gnesta (Szwecja) pwd Anna Serement Megi została włączona do składu Straży Tradycji Kręgu. PAS II 3. PROGRAM: W dniu 04.02.2005 r. o …

Zwitek Kory 1/2005

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gnesta (Szwecja), 2005-01-08 15-lecie założenia NKIH „LS” ZWITEK KORY 1/2005 PAS I 2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI: Nadaję herb instruktorski „jastrząb” Piotrowi Nabrdalikowi „Gargo”. PAS II 5. CZŁONKOSTWO: Przyjmuję do grona tymczasowych członków zwyczajnych Kręgu Piotra Nabrdalika „Gargo”. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona”: Mariusza Piesika …