Zwitek Kory 16/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-12-12 Matki Boskiej z Guadalupe (w Meksyku) ZWITEK KORY 16/2004 PAS II 3. PROGRAM: Informuję, że na opłatek Bractwa Agłona 17.12.2004 r. o 18.30 u Gargo zaproszone są również wszystkie osoby jadące na styczniowe Seminarium Przybocznych do Szwecji. Po opłatku nastąpi omówienie spraw organizacyjnych związanych z …

Zwitek Kory 15/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-12-08 Niepokalanego Poczęcia NMP ZWITEK KORY 15/2004 Dziś obchodzimy 150. rocznicę ogłoszenia Dogmatu Kościoła Katolickiego o Niepokalanym Poczęciu (bez grzechu pierworodnego) Najświętszej Maryi Panny. Ogłaszam dzisiejszy dzień Dniem Patronki Kręgu – Maryi. PAS II 3. PROGRAM: W dniu 17.12.2004 r. o godz. 18.30 u Gargo odbędzie się opłatek …

Zwitek Kory 14/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-11-16 Matki Boskiej Ostrobramskiej ZWITEK KORY 14/2004 PAS I 1. DECYZJE ORGANU NADZORU, SEJMIKU, LUB RADY KRĘGU: W dniu 12.11.2004 r. poszerzona Rada Kręgu podjęła następujące decyzje: Położono nacisk na noszenie regulaminowego umundurowania na zbiórkach i obozach. Podkreślono, że nie powinno się zabierać na obóz …

Zwitek Kory 13/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-09-23 św. Ojca Pio ZWITEK KORY 13/2004 PAS II 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE: Powołuję 38. Próbną Gdyńską Drużynę Zuchową. Zgodnie z wolą 4. NGDH „Kocanka” i 8. NTZHS „Kaliny” powołuję Szczep „Macierzanka” łączący obie jednostki. 3. PROGRAM: W piątek 24.09 o godz. 18.00 przy pomniku – …

Zwitek Kory 12/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-09-08 ZWITEK KORY 12/2004 W związku z niedawną tragedią w Szkole w Biesłanie na osetyńskim terytorium Federacji Rosyjskiej, gdzie jako zakładników w przetargach politycznych użyto dzieci – z których wiele zabito –  wyrażam ogromny smutek z powodu zmierzchu elementarnych zasad i ogłaszam tygodniową żałobę w …

Zwitek Kory 11/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-08-13 ZWITEK KORY 11/2004 PAS II 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE: W związku ze zbliżającym się Sejmikiem Kręgu podaję aktualną listę członków czynnych mających prawo głosu  stanowiącego w czasie Sejmiku: Lista członków-założycieli Kręgu Harcerskiego „LS-Drzewo Pokoju” – należących do Bractwa „Agłona”: Prorok, Szary, Miriam, Alien, Ślimak, Szwagier, Megi, …

Zwitek Kory 10/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Konotop, 2004-07-29 ZWITEK KORY 10/2004 PAS II 3. PROGRAM: Przypominam o Sejmiku Kręgu w dniu 4.09.2004 o godz. 10.00 w harcówce Kręgu w Gdyni-Karwinach 6. FUNKCJE: W związku z wyjazdem do USA zwalniam hm Adama Iwanickiego „Małego” z funkcji Z-cy Przewodniczącego Kręgu, Namiestnika Harcerzy oraz drużynowego 3. NGDH …

Zwitek Kory 9/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-07-02 NMP Tuchowskiej ZWITEK KORY 9/2004 PAS II 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE: Zwołuję w dniu 23.07.2004 r. o godz. 22.30 na miejscu obozu w Konotopie naradę programową Bractwa Instruktorskiego „Agłona”. Zwołuję w dniu 04.09.2004 o godz. 10.00 w harcówce Kręgu w Gdyni-Karwinach II Sejmik Sprawozdawczo-Wyborczy Kręgu.  Zaproszeni są …

Specjalny Zwitek Kory 8/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-05-31 Nawiedzenie NMP SPECJALNY ZWITEK KORY 8/2004 Przyznaję  druhnie Ewie Potrykus – Kwatermistrzowi NHHP „LS-Kaszuby” w Szwecji -honorową sprawność „Uczennicy Maryi” za pogodny i zwyczajny stosunek do ludzi, za dawanie pięknego przykładu bycia żoną i matką w trudnych psychicznie warunkach – na emigracji. CZUWAJ  ! …

Zwitek Kory 7/2004

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2004-05-24 NMP Wspomożycielki Wiernych ZWITEK KORY 7/2004 PAS II  3. PROGRAM: W sobotę dnia 12.06.2004 o godz. 10.30 przy Źródle Marii w Gdyni-Wielkim Kacku odbędzie się zbiórka drużyn Kręgu kończąca rok harcerski 2003/2004. Osoby nie znające dojścia do Źródła Marii zbierają się na Stacji PKP Gdynia-Wielki Kack …