Zwitek Kory 8/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-09-24 ZWITEK KORY 8/2001 PAS I 2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI Odwołuję pwd Macieja Mielecha „Gacka” ze składu Straży Tradycji. Powołuję do składu Straży Tradycji pwd Mateusza Tokarzewskiego „Aliena”. 3. ZMIANY W SKŁADZIE RADY KRĘGU W związku z rezygnacją pwd Macieja Mielecha „Gacka” z członkostwa …

Zwitek Kory 7/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-09-08 ZWITEK KORY 7/2001 PAS I 1. DECYZJE SEJMIKU: Sejmik w dniu 8.09.2001 r. podjął między innymi następujące decyzje: Dokonano kategoryzacji pracujących w ubiegłym roku harcerskim drużyn: 1. Niezależna Sopocka Drużyna Harcerzy „Knieja” – drużyna jastrzębia 1. Niezależna Sopocka Drużyna Harcerek „Macierzanka” – drużyna sokola. …

Zwitek Kory 6/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-08-13 Najświętszej Marii Panny z Kalwarii Zebrzydowskiej ZWITEK KORY 6/2001 PAS II 5. CZŁONKOSTWO: Skreślam z listy członków Kręgu phm Beatę Rudzińską „Dehę” dziękując jej za zaangażowanie w prowadzeniu podobozu drużyny podczas ostatniego obozu. 6. FUNKCJE: Mianuję Piotra Kraszewskiego „Susła” Z-cą Kwatermistrza Kręgu ds.biwakowych. 7. …

Zwitek Kory 5/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Zielonka, 2001-08-09 ZWITEK KORY 5/2001 PAS I 2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI: Zwalniam pwd Karola Antosiaka „Osiłka” ze składu Straży Tradycji i powołuję do składu Straży – phm Adama Iwanickiego „Małego”. PAS II 2. SPRAWY ORGANIZACYJNE: Powołuję 7. Próbną Sopocką Drużynę Harcerzy z drużynowym Krzysztofem Rumpczyńskim …

Zwitek Kory 4/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-05-19 ZWITEK KORY 4/2001 PAS II 5. CZŁONKOSTWO: Za zgodą Rady Kręgu przyjmuję Adama Iwanickiego „Małego” do grona członków Kręgu i członków Bractwa „Agłona” oraz weryfikuję mu stopień instruktorski na podharcmistrza oraz stopień harcerski na Harcerza Rzeczypospolitej. 6. FUNKCJE: Na wniosek pwd Macieja Mielecha „Gacka” …

Zwitek Kory 3/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-05-06 ZWITEK KORY 3/2001 PAS I 2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI: Mianuję Eryka Piskulskiego „Xeryka” chorążym Kręgu – do czasu wrześniowego Sejmiku Kręgu. Chorążego ma wyznaczać raz na pół roku – Straż Tradycji. PAS II 1. USTALENIA MIĘDZYORGANIZACYJNE: W dniach 22-27.06.2001 odbędzie się Biała Służba …

Zwitek Kory 2/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-04-23 ZWITEK KORY 2/2001 Podaję do wiadomości, że od dziś Zwitek Kory Brzozowej zmienia nazwę na Zwitek Kory bo cała symbolika LS-DP odnosi się do jabłoni, a nie do brzozy. Ponadto z uwagi na decyzję dotychczasowego Komendanta Kręgu o rezygnacji z tej funkcji Zwitek Kory …

Rozkaz L3/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-03-25 ROZKAZ L3/2001 3. PROGRAM: Podaję do wiadomości, że w dniach 21-22.04.2001 r. odbędzie się w Gdyni XI Zlot Baden-Powell’ a. Początek dn. 21.04 o godz. 9.00 przed tablicą B.P. na Polance Redłowskiej. Zlot kończy się W tym samym miejscu w dniu 22.04. mszą świętą o …

Rozkaz L2/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Barłomino, 2001-02-01 ROZKAZ L2/2001 3. PROGRAM: Podaję do wiadomości, że w dniu 24.02.2001 r. odbędzie się zbiórka drużyn Kręgu z okazji Dnia Myśli Braterskiej organizowana przez org. Mateusza Tokarzewskiego „Aliena”. Początek zbiórki o godz. 14.00 na przystanku PKP Sopot-Kamienny Potok. Zakończenie na ww. przystanku około godz. 18.00. …

Zwitek Kory Brzozowej 1/2001

Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” Gdynia, 2001-01-16 ZWITEK KORY BRZOZOWEJ 1/2001 W dniu dzisiejszym przypada rocznica śmierci założyciela polskiego harcerstwa – Andrzeja Małkowskiego. Przy tej okazji warto wspomnieć też innego wybitnego harcerza – Stanisława Broniewskiego „Orszę” byłego Naczelnika „Szarych Szeregów” – zmarłego w Warszawie 30.12.2000 r. Cześć jego pamięci. 1. DECYZJE …