hm. Mateusz Tokarzewski HR

hm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR Ur. 27 czerwca 1983 r. w Gdańsku. Z harcerstwem związany od 1990 r. Od 2007 r. żołnierz zawodowy w Marynarce Wojennej. Rodzina: żona Karolina, syn Tomek i córka Tosia. Obecnie pełnione funkcje: Komendant Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”, członek Rady Kręgu, Komisji Stopni Instruktorskich i Kapituły Stopni Harcerzy, zastępowy 9. …