Propagator/propagatorka patriotyzmu ***

Zna nazwiska dwudziestu osób, które przyczyniły się do wolności Polski. Potrafi wymienić dziesięć powodów, dla których jest dumny/a ze swojej narodowości. Przeprowadził/a dyskusję dla ZZ, jednostki starszoharcerskiej lub Bractwa „Agłona” zahaczając o tematykę patriotyzmu. Napisał/a artykuł do gazetki „Szałas” o swoich przemyśleniach nt. patriotyzmu lub podzielił/a się nimi z osobą …

Patriota/patriotka

Zna swoje powinności względem Polski. Potrafi podać własną definicję patriotyzmu. Zna na pamięć dwa wiersze lub pieśni patriotyczne. Potrafi wskazać w swojej miejscowości miejsca związane z walkami o niepodległość Polski. Sam/a lub w grupie odwiedził/a i uporządkował/a mogiły wojskowe lub inne miejsce pamięci. Uczestniczył/a w obchodach dwóch różnych uroczystości patriotycznych. …

Znawca/znawczyni symboli narodowych

Wie jak wygląda godło Polski, jaka jest jego symbolika. Zna legendę o wyborze godła przez Lecha- założyciela państwa Polan. Wie dlaczego istotne jest posiadanie przez orła korony i od kiedy znajduje się ona ponownie na jego głowie. Wie kiedy i w jakich okolicznościach powstała pieśń „Mazurek Dąbrowskiego”, jaką nazwę nosiła …