1 września – 1 października 1999 r.

Zjazd ZHR ponownie wybiera hm Jerzego Gacha do składu Sądu Harcerskiego. Jednocześnie Zjazd zmienia Statut ZHR, z którego wynika, że funkcja Komendanta Kręgu jest nie do pogodzenia z byciem w Sądzie Harcerskim. W tej sytuacji Sejmik Kręgu postanawia, że Komendantem Kręgu zostanie kleryk pwd Paweł Drażyk z Rumi, a hm Jerzy Gach zostanie Przewodniczącym Sejmiku Kręgu …

1 – 8 lutego 1997 r.

Hm Jerzy Gach poprowadził kurs drużynowych i przybocznych w Bożympolu Wielkim – nawiązujący do tradycji „LS”. W kursie wzięły udział osoby ze środowiska harcerskiego z Podbrzezia na Litwie. Ponieważ wokół kursu był w ZHR klimat krytyczny postanowiono następne kursy nazwać w sposób eliminujący napięcia (Seminarium Przybocznych – tak jak w stanie wojennym, gdy był zakaz szkoleń).

25 stycznia 1997 r.

Naczelnictwo ZHR zarejestrowało Krąg Starszego Harcerstwa ZHR „Drzewo Pokoju”. Krąg deklarował kontynuację tradycji Kręgu „Leśna Szkółka” z lat 1981-1996 (nie negując równoległych praw do tej tradycji – pracującego nadal NKIH „Leśna Szkółka”). Komendantem Kręgu został hm Jerzy Gach. Kapelanem Kręgu został ks. phm Czesław Nenikowski, a z-ca Kapelana ks. hm Marek Adamczyk.

3 października 1996 r.

Reprezentacja „LS” bierze udział w pikiecie antyaborcyjnej przed budynkiem Senatu RP. Akcję tę potępia duża grupa członków Kręgu uznając ja za działanie polityczne. W związku z tym Komendant Kręgu „Leśna Szkółka” – hm Jerzy Gach – pisze list otwarty do członków Kręgu zaczynający się od słów: „Wszyscy, którzy głoszą lub są głęboko przekonani, że walka …

21 stycznia 1995 r.

Na spotkaniu Komisji Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich w Warszawie przedstawiciel „Leśnej Szkółki” przedstawia propozycję „LS” oraz Federacji Drużyn im. Cichociemnych w Krakowie o pilnym powołaniu Federacji Harcerstwa Polskiego. Propozycję popiera przedstawiciel Polskiej Organizacji Harcerskiej. Podjęta zostaje decyzja o zwołaniu zbiórki założycielskiej FHP w Kościele NMP w Gdyni w dniu 18.02.95. Na tej zbiórce powstaje Federacja Harcerstwa Polskiego. Tworzą …

4 września 1993 r.

Podczas BS na Litwie w dniu 4.09.93 Nastąpiło uroczyste zawierzenie „Leśnej Szkółki” opiece Maryi: Maryjo, Matko Boga Zawierzamy Ci nasz Krąg, jego drużyny i zastępy oraz całe polskie harcerstwo. Otocz nas swoją opieką, kieruj naszymi poczynaniami byśmy nie wstydzili się być chrześcijanami, byśmy umieli nieść innym radość wiary, byśmy mieli odwagę pełnić …

1 listopada – 1 grudnia 1992 r.

Na kursie drużynowych w Swarzewie powstała koncepcja Swarzewskiego Systemu Stopni Harcerskich oparta o system mian nawiązujący wzorców czeskiego leśnego harcerstwa. W lutym 2001 Krąg Harcerski „LS-Drzewo Pokoju” przyjmuje zmodyfikowana wersję tego systemu (uwzględniającą dorobek Kręgu w ZHR).