Dni Skupienia

W tym roku uczestnicy na dniach skupienia czytali skrutacje Pisma Świętego. Odbyła się także Neo – katechumenalna Eucharystia w intencji 30 urodzin Wiedźmy. W czasie dnia, uczestnicy wyszli na plażę na której rozmawiali i śpiewali pieśni uwielbienia. Następnego dnia uczestniczyli w  rekolekcjach przeprowadzonych przez księdza.

Gra Zlotu BP

                W sobotę 12 kwietnia spotkaliśmy się o 9.30 (Drzewo Pokoju i Leśna Szkółka) przy pomniku Harcerzy w Gdyni. Po podzieleniu się na patrole rozpoczęła się coroczna gra po mieście. Każdy patrol miał za zadanie szukać punktów na których znajdowały się odpowiedzi do zadań. W czasie gry, patrole …

Biwak Kręgu z biegiem na stopnie

Po przyjeździe na miejsce biwaku oraz po zakwaterowaniu, zaczął się klimatyczny kominek o początkach harcerstwa. W sobotę podzielono nas na różne patrole i wysłano na zwiad na którym rozdawaliśmy ludziom koniczynki i nasze uśmiechy. Po obiedzie babcia z rodziny Baden Powellów zorganizowała zjazd rodzinny, ale była tak stara że nie pamięta swojej rodziny. Uczestnicy podzielili …

Seminarium 2014

              Tegoroczne seminarium odbyło się w Pępowie Kartuskim. Mimo wielu szkoleń, dyskusji i zajęć nie brakowało czasu by po integrować się z przyszłymi drużynowymi jak i z członkami Bractwa Agłona. Klimat był prawie rodzinny.

WWW – Wielka Wiksa Wigilijna

Spotkaliśmy się w sobotę, późnym po południem w szkole podstawowej w Sopocie. Na początku w salach odbyły się opłatki drużyn. Po podzieleniu się opłatkiem harcerze, harcerki, zuchy wraz z rodzicami przygotowywali krótkie scenki dotyczące Bożego Narodzenia. Po przedstawieniu się drużyn i odśpiewaniu paru kolęd rozpoczęło się show. Każda drużyna po kolei pokazała swoją scenkę. Było wiele …

Kurs Zastępowych „Drogowskazy”

Tegoroczny kurs zastępowych „Drogowskazy” rozpoczął się kilkoma spotkaniami tematycznymi wprowadzającymi do bycia Zastępowym. Na podsumowanie wszystkich tych spotkań odbył się biwak, na którym wszyscy kursanci sprawdzali swoją wiedzę ze zdobytej wiedzy i praktyki. Na koniec kandydaci na zastępowych otrzymali patenty zastępowego

Biwak OWS

              Biwak OWS rozpoczął się oprowadzaniem skautów z Wielkiej Brytanii i Ukrainy w piątek 15 listopada po Gdańsku. Wieczorem w Sopocie, po przywitaniu i odśpiewaniu hymnów narodowych odbył się kominek zapoznający się wszystkich uczestników. W sobotę po przybyciu drugiej grupy skautów z UK odbyło się INO po Sopocie przygotowane przez Pchełkę. …

Biwak INO w Strzebielinie Morskim

              Po przybyciu do Strzebielina Morskiego, rozpoczęły się 2 kominki, jeden dla Instruktorów a drugi dla członków Kręgu. W sobotę rano odbyło się INO przygotowane przez Pchłę a zuchy przeszły szkolenie na roznosicieli poczty polowej. Po południu odbyła się gra, gdzie drużyny/zastępy zostały podzielone na różne oddziały …