Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2023

Zwitek Kory 2/2023

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
“Drzewo Pokoju”

Gdynia, 23.02.2023 r.

ZWITEK KORY 2/2023

PAS I

 1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU

XLIII SEJMIK KRĘGU HARCERSKIEGO “DRZEWO POKOJU” PODJĄŁ NASTĘPUJĄCE DECYZJE:

 • zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona: phm. Aleksandrze Godzinie „Godzi”, pwd. Hannie Husarek „Ashley”, phm. Zuzannie Dawid „Suz”, phm. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”, org. Krystianowi Gizińskiemu „Smaugowi”, pwd. Patrykowi Rocie „Tysonowi”, phm. Aleksandrze Szenk „Plum”, pwd. Annie Parol „Andzi”, hm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, pwd. Wiktorii Kraszewskiej „Lenie”, pwd. Miłoszowi Ileckiemu „Mongołowi”, pwd. Dawidowi Mańkowskiemu „Pomarańczy”, pwd. Nikoli Wojnarowskiej „Bitwie”, pwd. Marcie Dolacie „TV”, org. Magdalenie Tempskiej „Kotkowi”
 • na wniosek skreślono z listy członków Bractwa Agłona och. Natalię Kucharską “Bakłażan” oraz org. Szymona Łysonia “Owsika”
 • na wniosek skreślono z listy członków Rady Przyjaciół Harcerstwa Michalinę Całus “Lunę”
 • przyjęto do grona członków Bractwa Agłona org. Magdalenę Tempską “Kotek”, pwd. Patryka Rotę “tysona”, pwd. Miłosza Ilcekiego “Mongoła”
 • przyjęto do grona obserwatorów Bractwa Agłona och. Zuzannę Żołyńską “Ziutę”
 • przyjęto do grona członków wspierających org. Szymona Łysonia “Owsika”
 • uzupełniono plan pracy Kręgu
 • dokonano zmian w treści pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia harcerskiego
 • ustalono termin najbliższego Sejmiku na dzień 03.09.2023 r. na godzinę 10:00
 • ustalono termin końcowy nadsyłania planów pracy jednostek najbliższego półrocza na dzień 15.03.2023 r.
 • ustalono termin końcowy nadsyłania planów podobozów najbliższego obozu na dzień 30.06.2023 r.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU

 • przyjęto do grona członków Rady Kręgu pwd. Miłosza Ileckiego “Mongoła”

CZUWAJ!

Komendant Kręgu

hm. Mateusz Tokarzewski “Alien”