Organizacja Pożytku Publicznego
ZWITEK KORY 7/2022

ZWITEK KORY 7/2022

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju”

Gdynia, 22.10.2022 r.

ZWITEK KORY 7/2022

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE

2.1. Na wniosek Komisji rewizyjnej zawieszam działalność 52 NGZHS „Atomowe Czarne Chmury”.

2.2. Na wniosek Rady Kręgu powołuję 117 Próbny Gdyński Zastęp Instruktorów Harcerskich „Kaer Morhen”.

6. FUNKCJE

6.1. Mianuję phm. Tobiasza Mańkowskiego „Eliasza” na funkcję zastępowego 117 PGZIH „Kaer Morhen”.

7. STOPNIE

7.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję org. Hannie Husarek „Ashley” stopień przewodnika.

7.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich przyznaję org. Dawidowi Mańkowskiemu „Pomarańczy” stopień przewodnika.

7.3. Na wniosek Kapituły Stopni Harcerek otwieram pwd. Annie Parol „Andzi” próbę na stopień wędrowniczki.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu

hm. Mateusz Tokarzewski “Alien”