Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 6/2022

Zwitek Kory 6/2022

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski “Drzewo Pokoju”

Gdynia, 11.09.2022 r.

ZWITEK KORY 6/2022

PAS I

 1.  DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU

XLII SEJMIK KRĘGU HARCERSKIEGO “DRZEWO POKOJU” PODJĄŁ NASTĘPUJĄCE DECYZJE:

 • zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona: pwd. Wiktorii Kraszewskiej „Lenie”, phm. Zuzannie Dawid „Suz”, phm. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”, phm. Aleksandrze Godzinie „Godzi”, org. Hani Husarek „Ashley”, pwd. Annie Parol „Andzi”, org. Dawidowi Mańkowskiemu „Pomarańczy”, pwd. Nikoli Wojnarowskiej „Bitwie”, pwd. Marcie Dolacie „TV”, phm. Aleksandrze Szenk „Plum”, hm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi” oraz org. Krystianowi Gizińskiemu „Smaugowi”
 • na skutek nieusprawiedliwienia nieobecności na Sejmiku Kręgu zawieszono: och. Natalię Kucharską “Bakłażan” oraz pwd. Jakuba Dębowskiego “Bubu”
 • na wniosek skreślono z listy członków Bractwa Agłona: phm. Dorotę Bentkowską “Dewajtis” oraz phm. Michała Bentkowskiego “Skrecza”
 • na skutek nieusprawiedliwienia nieobecności na Sejmiku skreślono z listy członków Bractwa Agłona: phm. Szymona Olewniczaka “Gandhiego” oraz pwd. Annę Pustelnik “Malinę”
 • na skutek niezaliczenia służby skreślono z listy członków Bractwa Agłony pwd. Patryka Rotę “Tysona”
 • przyjęto do grona członków Bractwa Agłona org. Krystiana Gizińskiego “Smauga”
 • przyjęto do grona obserwatorów Bractwa Agłona: pwd. Miłosza Ileckiego “Mongoła” oraz pwd. Patryka Rotę “Tysona”
 • przyjęto do grona Członków Wspierających phm. Dorotę Bentkowską “Dewajtis” oraz phm. Michała Bentkowskiego “Skrecza” 
 • na skutek nieusprawiedliwienia nieobecności na Sejmiku zawieszono w prawach członka Rady Przyjaciół Harcerzy Michalinę Całus “Lunę” 
 • ustalono plan pracy na najbliższy rok harcerski
 • przyjęto raport Komisji Rewizyjnej nt. działania jednostek i organów Kręgu oraz organizacji wydarzeń w minionym roku harcerskim 
 • dokonano kategoryzacji jednostek: 

1 NGDH “Knieja” – drużyna gołębia, 38 pkt.

2 NGDH “Konwalie” – drużyna orla, 43 pkt.

4 NGDH “Kocanka” – drużyna orla, 43 pkt.

5 NGGZ “Rekiny” – nie skategoryzowano

7 NGDH “Skorpiony” – drużyna sokola, 41 pkt.

10 NSDH “Północ” – drużyna jastrzębia, 39 pkt.

12 NGGZ “Nibylandia” – gromada jastrzębia, 40 pkt.

14 NGZHS “Horyzont” – nie skategoryzowano

34 NGGZ “Tortuga” – gromada gołębia, 37 pkt.

52 NGZHS “Atomowe Czarne Chmury” – nie skategoryzowano

97 NGDH “Fluenti” – drużyna sokola, 42 pkt.

 • przedstawiono wnioski dotyczące minionego obozu oraz pracy w roku harcerskim 2021/2022
 • przedstawiono sprawozdanie finansowe za obóz 2022
 • ustalono termin najbliższego Sejmiku na 19.02.2023 r.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU

 • skreślono z grona członków Rady Kręgu: phm. Michała Bentkowskiego “Skrecza” oraz org. Szymona Łysonia “Owsika”
 • mianowano na zastępcę komendanta Kręgu phm. Tobiasza Mańkowskiego “Eliasza”
 • skreślono z grona członków Komisji Stopni Instruktorskich phm. Michała Bentkowskiego “Skrecza”
 • przyjęto do grona członków Komisji Stopni Instruktorskich phm. Aleksandrę Szenk “Plum”
 • skreślono z grona członków Kapituły Stopni Harcerek phm. Dorotę Bentkowską “Dewajtis”
 • przyjęto do grona członków Kapituły Stopni Harcerek phm. Zuzannę Dawid “Suz”
 • przyjęto do grona członków Straży Tradycji phm. Aleksandrę Szenk “Plum”
 • mianowano na przewodniczącego Komisji Sprawności phm. Tobiasza Mańkowskiego “Eliasza”
 • mianowano nowych członków Komisji Sprawności: phm. Zuzannę Dawid “Suz”, pwd. Nikolę Wojnarowską “Bitwę”, pwd. Wiktorię Kraszewską “Lenę” oraz pwd. Annę Parol “Andzię”

4. DECYZJE RADY KRĘGU

 • na wniosek Rady Kręgu służbę zaliczono org. Szymonowi Łysoniowi “Owsikowi” oraz org. Mateuszowi Milewskiemu „Fighterowi”
 • przekazano do obowiązków Komisji Rewizyjnej przeprowadzanie kategoryzacji drużyn 

PAS II

7. STOPNIE

7.1. Na wniosek opiekunki próby phm. Aleksandry Szenk „Plum” przyznaję org. Hannie Husarek „Ashley” stopień samarytanki.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI

8.1. Przyznaję Natalii Kuli „Carly” herb „Burza”.

8.2. Przyznaję Idze Kaczerzewskiej „Ifii” herb „Nów”.

12. KOMUNIKATY

12.1. Podaję do wiadomości, że termin wysłania planów pracy jednostek do Rady Kręgu minie 02.10.2022 r.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu

hm. Mateusz Tokarzewski “Alien”