Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2021

Zwitek Kory 2/2021

Print Friendly, PDF & Email

Zwitek Kory 2/2021

PAS I

1. XXXVIII Sejmik Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju” podjął następujące decyzje:
 1. Dokonano następujących zmian w składzie władz Kręgu:
  – odwołano z funkcji członka Rady Kręgu org. Patrycji Libich „Abi”
  – przyjęto do grona członków Rady Kręgu pwd. Tobiasza Mańkowskiego „Eliasza”
 2. Zaliczono służbę członkom i obserwatorom Bractwa Agłona.
 3. Ustalono plan pracy na najbliższe półrocze.
 4. Przyjęto wniosek o rezygnację z członkostwa w bractwie Agłona:
  – org. Patrycji Libich „Abi”
 5. Przyjęto wniosek pwd Marii Skierkowskiej “Caliny” o skreślenie jej z listy członków wspierających. 
 6. Przedstawiono raport Komisji Rewizyjnej na rok 2020/2021- semestr zimowy.
 7. Przyjęto nowy wzór żeńskiego umundurowania z terminem wprowadzenia do Obozu w 2022 roku.

PAS II

1.FUNKCJE:

1. Odwołuję org. Patrycję Libich “Abi” z funkcji kwatermistrza kręgu.
2. Odwołuję org. Patrycję Libich „Abi” z funkcji opiekuna 5 PGGZ „Rekiny„.

2. PODZIĘKOWANIA:

W imieniu wszystkich członków Kręgu pragnę gorąco podziękować pwd. Marii Skierkowskiej „Calinie” oraz org. Patrycji Libich „Abi” za zaangażowanie oraz wieloletnią sumienną służbę na rzecz KH „Drzewo Pokoju” jednocześnie życząc im powodzenia na dalszej życiowej drodze.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
hm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR