Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 9/2020

Zwitek Kory 9/2020

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 01.12.2020r.

ZWITEK KORY 9/2020

PAS II

3. PROGRAM

3.1 Informuję, że tegoroczne Seminarium Przy bocznych nie odbędzie się w planowanym terminie. Zorganizujemy je gdy tylko to będzie możliwe.

7. STOPNIE

7.1 Przyznaję stopień organizatora wyw. Jakubowi Dębowskiemu “Bubu”
7.2 Na wniosek Kapituły Stopni Harcerek przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej pwd. Marii Skierkowskiej “Calinie”
7.3 Na wniosek Kapituły Stopni Harcerek przyznaję stopień Wędrowniczki pwd. Wiktorii Kraszewskiej “Lenie”

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI

8.1 Przyznaję  wyw. Jakubowi Dębowskiemu “Bubu” herb “Liść dębu”
8.2 Przyznaję org. Hannie Husarek “Ashley” herb “Jaskinia”
8.3 Przyznaję org. Mateuszowi Milewskiemu herb “KI”
8.4 Przyznaję sprawność “Pięćdziesiątka” pwd. Marii Skierkowskiej “Calinie” oraz pwd. Wiktorii Kraszewskiej “Lenie”

12. KOMUNIKATY

12.1 Podaję do wiadomości, że tegoroczny Kurs Przybocznych i Drużynowych ukończyli: wyw. Paweł Kuldanek „Szary”,  mł. Krystian Giziński „Smałg”,  mł. Łukasz Willa „Orzeł”,  mł. Antoni Kraszewski „Żówik”,  och. Natalia Kula „Carly”,  trop. Iga Kaczerzewska „Ifia”,  trop. Magda Wróblewska „Lilly”,  trop. Magda Tempska „Kotek”,  och. Alicja Kąkol „Szprota”

CZUWAJ!
Komendant Kręgu
hm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR