Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 7/2020

Zwitek Kory 7/2020

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 7 września 2020 r.

ZWITEK KORY 7/2020

PAS I 

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU

XXXVII Sejmik Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju” podjął następujące decyzje:

 1. Skreślono z listy członków Bractwa „Agłona”, dziękując równocześnie za wieloletnią służbę:
  • pwd. Marię SKIERKOWSKĄ „Calineczkę”,
  • och. Michaelę KUCHARSKĄ „Cynamon”
 2. Przyjęto do grona Bractwa „Agłona” następujących członków:
  • wyw. Jakuba DĘBOWSKIEGO „Bubu”,
  • mł. Mateusza MILEWSKIEGO „Fightera”.
 3. Przyjęto do grona członków wspierających pwd. Marię SKIERKOWSKĄ „Calineczkę”.
 4. Zaliczono służbę następującym członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona”:
  • pwd Zuzannie DAWID “Suz”,
  • org. Marcie DOLATA “TV”,
  • phm. Michałowi BENTKOWSKIEMU “Skreczowi”,
  • pwd Aleksandrze GODZINIE “Godzi”,
  • och. Hannie HUSAREK “Ashley”,
  • wyw. Jakubowi DĘBOWSKIEMU “Bubu”,
  • phm Aleksandrze SZENK “Plum”,
  • pwd. Tobiaszowi MAŃKOWSKIEMU “Eliaszowi”,
  • org. Patrycji LIBICH “Abi”,
  • pwd. Marii SKIERKOWSKIEJ “Calineczce”,
  • org. Annie PAROL “Pandzi”,
  • pwd. Nikoli WOJNAROWSKIEJ “Bitwie”,
  • ćw. Szymonowi ŁYSONIOWI “Owsikowi”,
  • pwd. Wiktorii KRASZEWSKIEJ “Lenie”,
  • trop. Justynie STEFANIAK “Siostrze”,
  • org. Annie PUSTELNIK “Malinie”,
  • phm Dorocie BENTKOWSKIEJ “Dewajtis”,
  • phm Szymonowi OLEWNICZAK “Gandhiemu”,
  • hm. Mateuszowi TOKARZEWSKIEMU “Alienowi”,
  • mł. Mateuszowi MILEWSKIEMU “Fighterowi”, 
  • pwd. Patrykowi ROCIE “Tysonowi”,
  • och. Natalii KUCHARSKIEJ “Bakłażanowi”,
  • wyw. Dawidowi MAŃKOWSKIEMU “Pomarańczy”.
 5. Ustalono termin kolejnego Sejmiku Kręgu na 06.01.2020 r.

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Informuję, że bieg na stopnie odbędzie się w dniu 26 września 2020 r.
 2. Informuję, że InO Ostępy 2020 odbędzie się formie całodniowej gry w dniu 17 października 2020 r.

7. STOPNIE

 1. Przyznaję och. Hannie HUSAREK „Ashley” stopień tropicielki.
 2. Przyznaję trop. Hannie HUSAREK „Ashley” stopień organizatora.
 3. Przyznaję mł. Mateuszowi MILEWSKIEMU „Fighterowi” stopień wywiadowcy.
 4. Przyznaję trop. Justynie STEFANIAK „Siostrze” stopień samarytanki.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
hm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR