Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2020

Zwitek Kory 2/2020

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”
Gdynia, 02.02.2020 r.

ZWITEK KORY 2/2020

PAS I

1.DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

XXXVI Sejmik Kręgu w dniu 02.02.2020r. podjął następujące decyzję
1.1 Przedstawiono raport Komisji Rewizyjnej
1.2 Przedstawiono podsumowanie finansowe za rok 2019
1.3 Zaliczono służbę członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona”
1.4 Zatwierdzono plan pracy na II semestr roku harcerskiego 2019/2020
1.5 Zmieniono 6 punkt wymagań na stopień podharcmistrza z:
Współorganizowanie biwaku z jednostką z innej organizacji harcerskiej
na:
Współorganizacja, z uwzględnieniem rozwoju instruktora w zakresie pracy w zespole, biwaku lub akcji na szczeblu między organizacyjnym.
1.6 Ustalono formę obozu w 2021
1.7 Przyjęto do grona członków Bractwa „Agłona”: trop. Annę Parol „Pandzię”, och. Michaelę Kucharską „Cynamon’, och. Hannę Husarek „Ashley”

PAS II

3. PROGRAM
3.1 Podaję do wiadomości, że obóz Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju” odbędzie się w terminie 9-24.07.2020(turnus zuchowy 9-15.07.2020) w bazie obozowej „Leśna Stacja” w Leśnej Hucie k. Czarnej Wody.
3.2 Ustalono datę kolejnego sejmiku na 05.09. 2020
3.3 Ustalono termin obozu w roku 2021 na 5-20.07

4. SŁUŻBA
4.1 Zaliczono służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” obecnym na sejmiku: hm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, org. Patrycji Libich „Abi”, pwd. Zuzannie Dawid „Suz”, pwd. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”, pwd. Aleksandrze Godzina „Godzi”, pwd. Nikoli Wojnarowskiej „Bitwie”, pwd. Aleksandrze Szenk „Plum”, phm. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”, org. Marcie Dolata „Tv”, pwd. Marii Całus „Calinie”, phm. Dorocie Bentkowskiej „Dewajtis”, pwd. Wiktorii Kraszewskiej „Lenie”, org. Annie Pustelnik „Malinie”, pwd. Szymonowi Olewniczak „Gandhiemu”.
4.2 Zaliczono służbę następującym obserwatorom Bractwa „Agłona” obecnym na sejmiku: och. Michaeli Kucharskiej „Cynamon”, trop. Annie Parol „Pandzi”, och. Hannie Husarek „Ashley”

Komendant Kręgu

hm. Mateusz Tokarzewski „Alien”