Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitwk Kory 7/2015

Zwitwk Kory 7/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Zawady, 18 lipca 2015 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny

ZWITEK KORY 7/ 2015

PAS II

2.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
2.1. Na wniosek Rady Kręgu po wykonaniu wszystkich zadań zamykam okres
próbny działania 50 NGGZ „Atlantyda”.

5.CZŁONKOSTWO:
5.1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona” pwd. Waldemara
Gołuńskiego „Bohuna”.

6. FUNKCJE:
6.1. Na wniosek drużynowej 97 NGDH „Fluenti” im. Wandy Woźniak „Iskry”
mianuję przybocznymi w Aleksandrę Szenk „Plum” oraz Natalię Jensko
„Ksyvę”.

7.STOPNIE:
7.1 Na wniosek Komisji Stopni otwieram próbę na stopień wędrowniczki
Aleksandrze Godzina „Godzi”.
7.2 Na wniosek Komisji Stopni otwieram próbę na stopień Harcerza
Rzeczypospolitej Mateusza Tokarzewskiego „Aliena”.

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”