Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 8/2015

Zwitek Kory 8/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Zawady, 25 lipca 2015 r.
Wspomnienie świętego Jakuba, apostoła

ZWITEK KORY 8/ 2015

PAS II

2.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
2.1. Na wniosek Rady Kręgu, w dziewiątą rocznicę powstania 9NGZHS
„Łowcy”, wznawiam działalność tego zastępu.

6.FUNKCJE:
6.1. Na wniosek pwd. Marii Całus „Calineczki” zwalniam ją z funkcji zastępcy
Wodza 12 NGGZ „Atlantyda” dziękując za założenie i współprowadzenie
jej przez rok.
6.2. Na wniosek Rady Kręgu mianuję phm. Mateusza Tokarzewskiego „Aliena”
zastępowym 9 NGZHS „Łowcy”.

7.STOPNIE:
7.1 Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień Harcerki Rzeczypospolitej
Paulinie Pakur „Pestce”.
7.2 Na wniosek opiekuna próby przyznaję stopień ćwika Antoniemu
Sidorowiczowi „Szprysze”.
7.3 Na wniosek opiekunki próby przyznaję stopień samarytanki Marcie Łuszcz
„Arizonie”.

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”