Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 6/2015

Zwitek Kory 6/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Wejherowo, 12 czerwca 2015 r.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

ZWITEK KORY 6/ 2015

PAS II

5. CZŁONKOSTWO:
5.1. Po wypełnieniu zaległego warunku członkowstwa przywracam pwd.
Michała Serement „Serka” prawa członka Bractwa „Agłona”.

7. STOPNIE:
7.1 Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień przewodnika Dorocie
Podsiadłowskiej „Sissi”.
7.2 Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień podharcmistrza Adrannie
Zawadzkiej „Żabie”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:
8.1. Przyznaję sprawność „Drzewo Pokoju” pwd. Michałowi Serement
„Serkowi”.

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”