Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 5/2015

Zwitek Kory 5/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 23 kwietnia 2015 r.
Wspomnienie św. Jerzego-
patrona harcerzy

ZWITEK KORY 5/ 2015

PAS II

7.STOPNIE:
7.1. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień organizatora Marii Raczkowskiej „Cyni
Minis”.
7.2. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień przewodnika Aleksandrze Godzina
„Godzi”.

8.PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:
8.1. Na wniosek Rady Kręgu przyznaję org. Marii Raczkowskiej „Cyni-Minis” herb
instruktorski „Kot”.

12. KOMUNIKATY:
12.1. Na wniosek Straży Tradycji przyznaję tytuł Harcerza Braterskiego Mateuszowi
Piernikarczyk „Piernikowi” z ZHR Gdynia w podziękowaniu za przyjazną postawę,
wielokrotną pomoc, służenie Kręgowi, Agłonie i pojedynczym drużynom swoim
talentem artystycznym.
12.2. Straż Tradycji zdecydowała się nie przyznawać w tym roku tytułu Harcerki
Braterskiej.

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”