Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 4/2015

Zwitek Kory 4/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 19 kwiietnia 2015 r.
Uroczystość św. Józefa

ZWITEK KORY 4/ 2015

PAS I

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE:
2.1. Na wniosek Rady Kręgu, po wykonaniu próby, przyznaję imię Joasi
Skwarczyńskiej „Szarotki” 18NGDH „Veris”.
2.2. Na wniosek 4NGDH „Kocanka” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej, 7NGDH
„Skorpiony” oraz 50 PGGZ „Atlantyda” powołuję środowisko „Na
Tatrzańskiej” złożone z tych drużyn.

3. PROGRAM:
3.1. Podaję do wiadomości, że dnia 25.04.2015r. odbędzie się gra Zlotu Baden-
Powella organizowana przez nasz Krąg wraz z NKIH „Leśna Szkółka”.

5. CZŁONKOSTWO:
5.1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona” trop. Helenę Gajdę
„Selenę” oraz trop. Magdalenę Podniesińską „Kropkę”.

6. FUNKCJE:
6.1. Mianuję Komendantką środowiska „Na Tatrzańskiej” phm. Dorotę Gach
„Dewajtis”.
6.2. Mianuję Z-cą Komendantki środowiska „Na Tatrzańskiej” org. Michała
Bentkowskiego „Skrecza”.
6.3. Mianuję instruktorami środowiska „Na Tatrzańskiej” trop. Helenę Gajdę
„Selenę” oraz trop. Magdalenę Podniesińską „Kropkę”.

7.STOPNIE:
7.1. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień organizatora sam. Mai Michalik
„Emmie”.

7.2. Na wniosek drużynowej 4NGDH „Kocanka” im. Olgi Drahonowskiej-
Małkowskiej otwieram próbę na stopień wędrowniczki sam. Mai Michalik
„Emmie”.

PAS II

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:
8.1. Podaję do wiadomości, że tegoroczne Seminarium Przybocznych (po
wykonaniu zadań uzupełniających) zaliczyła trop. Helena Gajda „Selena”.
8.2. Na wniosek Rady Kręgu przyznaję herb instruktorski „Pszczoła” org. Mai
Michalik „Emmie”.

10. NAGRODY:
10.1. Dziękuję pwd. Adriannie Zawadzkiej „Żabie” oraz phm. Annie Piesik „Megi” za
zorganizowanie Dni Skupienia dla Bractwa „Agłona” , zaproszenie i
ugoszczenie podczas nich oo. Adama Szustaka.

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”