Organizacja Pożytku Publicznego
ZWITEK KORY 3/2015

ZWITEK KORY 3/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”

Gdynia, 22.02.2015

Dzień Myśli Braterskiej

ZWITEK KORY 3/2015

Wszystkim członkom Kręgu życzę by dzisiejsze święto stało się okazja do tego by na nowo odkryć wartość harcerstwa i przypomnieć sobie, że niezależnie od przynależności do zastępów, drużyn czy organizacji wszyscy jesteśmy braćmi i wszystkim z nas przyświeca ten sam cel by zostawić ten świat trochę lepszym niż go zastaliśmy.

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU

XXIV Sejmik Kręgu w dniu 21.02.2015 podjął między innymi następujące decyzje:

 • Przyjęto nowych członków do Bractwa „Agłona” oraz zaliczono służbę jego członkom
 • Podsumowano pracę Kręgu w pierwszym semestrze i zatwierdzono plan na drugi semestr roku harcerskiego 2014/2015
 • Zatwierdzono sprawozdanie finansowe za rok 2014.
 • Ustalono , że w związku z reformą edukacji wiek graniczny przynależności do gromad zuchowych od roku harcerskiego 2015/2016 zostanie przeniesiony na koniec czwartej klasy (by zachować ten sam wiek osób przenoszonych do drużyn harcerskich”
 • Podjęto rozmowę na temat przyszłości Kręgu i wyboru nowego Komendanta Kręgu

4. DECYZJE RADY KRĘGU

 • Rada Kręgu podjęła decyzje w sprawie zaliczenia służby członkom i obserwatorom nieobecnym na Sejmiku

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ

 • Komisja Rewizyjna przedstawia raport o stanie Kręgu i jego jednostek w pierwszym semestrze roku harcerskiego 2014/2015

PAS II

3. PROGRAM

 • Podaję do wiadomości, że Sejmik w dniach 13-15.03 odbędą się Dni Skupienia dla Bractwa „Agłona”

4. SŁUŻBA

 • Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”: hm. Marii Stefaniak „Wiedźmie”, phm. Paulinie Pakur „Pestce”, phm Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”, pwd. Adrianie Pakur „Mrówce”, phm. Annie Piesik „Megi”, pwd.Markowi Całusowi „Mardokowi”, phm. Karolinie Tokarzewskiej „Pchełce”, phm. Dorocie Gach „Dewajtis, pwd. Agacie Turzyńskiej „Czarnej, pwd. Magdalenie Zwłowockiej „Żabie”, pwd Marii Całus „Calineczce”, org. Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi”, phm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, org. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”, org. Antoniemu Sidorowiczowi „Szprysze”, org. Marcie Łuszcz „Arizonie”, sam. Mai Michalik „Emmie”
 • Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku: pwd. Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”
 • Na wniosek Rady Kręgu zaliczam warunkowo służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku; org. Aleksandrze Godzina „Godzi”
 • Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Rady Przyjaciół Harcerstwa nieobecnym na Sejmiku: phm, Przemysławowi Piesik „Szwagrowi”
 • Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę nastepującym obserwatorom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku: org. Agnieszce Gizińskiej „Frytce”, pwd Maciejowi Całusowi „Eliotowi”, och. Julii Nowackiej „Wronie”, trop. Michalinie Całus Lunie
 • Nie podjęto zaliczenia służby: och. Paulinie Koziełło „Zośce”,och. Aleksandrze Szenk „Plum”, och. Natalii Jensko „Ksywie”, trop. Magdalenie Turzyńskiej „Wrotce”, trop. Marii Raczkowskiej „Cyni-Minis”, ze względu na zbyt krótki okres działania w Bractwie.

5. CZŁONKOSTWO

 • Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków Bractwa „Agłona” sam. Maję Michalik „Emmę”

7. STOPNIE

 • Na wniosek zastępowej 52 NGZIH „ACH” otwieram próbę na stopień wędrowniczki Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi” oraz Agacie Turzyńskiej „Czarnej”

Czuwaj!
Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”