Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 2/2015

Zwitek Kory 2/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”

Gdynia, 11.02.2015 r.

ZWITEK KORY 2/2015

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  • Na wniosek Rady Kręgu zawieszam działalność 8 NGZIH „Kaliny” im. konspiracyjnej drużyny „Mury” z Ravensbruck na czas nieokreślony

3. PROGRAM

  • Podaję do wiadomości , że Sejmik odbędzie się dnia 21.02 o godzinie 10.00 w Gdyni na ulicy Sadowej.
  • Podaję do wiadomości, że dnia 22.02 odbędą się obchody Dnia Myśli Braterskiej, które rozpoczną się mszą harcerską o godzinie 10.00 w kościele NSPJ w Gdyni.

5. CZŁONKOSTWO

  • Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona” : trop. Magdalenę Turzyńską „Wrotkę”, och. Natalię Jensko „Ksywę”, trop. Marię Raczkowską „Cyni-Minis”, och. Aleksandrę Szenk „Plum” i och. Paulinę Koziełło „Zośkę”

7. STOPNIE

  • Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień przewodnika Marii Całus „Calineczce”
  • Na wniosek opiekunki próby przyznaję stopień samarytanki Aleksandrze Godzina „Godzi”

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI

  • Podaję do wiadomości, że tegoroczne Seminarium Przybocznych zaliczyli: trop. Magdalena Turzyńska „Wrotka, och. Natalia Jensko „Ksywa”, och. Wiktoria Witocha „Milka”, trop. Maria Raczkowska „Cyni-Minis”, och. Aleksandra Szenk „Plum” i och. Paulina Koziełło „Zośka”

10. NAGRODY

  • Dziękuję za pomoc w organizacji tegorocznego Seminarium Przybocznych pwd. Adrianie Pakur „Mrówce”

Czuwaj!

Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”