Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 11/2015

Zwitek Kory 11/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 01 września 2015 r.
Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy, 76 rocznica wybuchy II Wojny Światowej

ZWITEK KORY 11/ 2015

PAS I

1.DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:
XXV Sejmik Kręgu w dniu 31.08.2015 podjął między innymi następujące decyzje:
1.1. Dokonano zmian w składzie władz.
1.2. Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.
1.3. Dokonano kategoryzacji jednostek Kręgu. Jednostki otrzymały następujące
kategorie:
1 NGDH „Knieja”- nie skategoryzowano ze względu na brak przedstawiciela,
2 NGDH „Konwalie”- drużyna Orla
4 NGDH „Kocanka”- drużyna Orla
7 NGDH „Skorpiony”- drużyna Sokola
8NGZIH „Kaliny”- nie dokonano kategoryzacji ze względu na krótki okres działania po
wznowieniu działalności
9NGZHS „Łowcy”- nie dokonano kategoryzacji ze względu na krótki okres działania po
wznowieniu działalności
12 NGGZ „Nibylandia”- gromada Sokola
14 NGZHS „Horyzont”- zastęp Jastrzębi
18 NGDH „Veris”- drużyna Orla
28 PGZHS „Jutrznia”- zastęp Sokoli
46 NGZHS „Makalu” – zastęp Jastrzębi,
50 NGGZ „Atlantyda” – gromada Jastrzębia,
52 NGZIH „Atomowe Czarne Chmury”- zastęp Jastrzębi
97 NGDH „Fluenti” – drużyna Orla
1.4. Zaliczono służbę członkom Bractwa „Agłona” i Rady Przyjaciół Harcerstwa.
1.5. Ustalono plan pracy na najbliższy rok harcerski i zdecydowano, że w sierpniu
odbędzie się obóz centralny. Plan dostępny jest na stronie internetowej Kręgu.

3.ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:
3.1 Podaję do wiadomości, że hm Maria Stefaniak „Wiedźma” zrezygnowała z funkcji
Komendanta Kręgu. Sejmik wybrał na Komendanta phm. Paulinę Pakur „Pestkę”.

3.2. Podaję do wiadomości, że Sejmik zdecydował, że do Rady Kręgu poza
Komendantem wejdzie phm. Mateusz Tokarzewski „Alien”, phm. Dorota Gach
„Dewajtis”, pwd. Maria Całus „Calineczka”, org. Antoni Sidorowicz „Szprycha”.
3.3. Mianuję phm. Mateusza Tokarzewskiego „Aliena” zastępcą Komendanta Kręgu.
3.4. Mianuję phm. Dorotę Gach „Dewajtis” zastępcą Komendanta Kręgu.
3.5. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej
pwd. Mateusza Złowockiego „Kurka”
3.6. Podaję do wiadomości, że Sejmik zdecydował, że poza przewodniczącym do
Komisji Rewizyjnej wejdzie: phm. Anna Piesik „Megi”, org. Maja Michalik „Emma”,
pwd. Magdalena Złowocka „Dzidzia”, org. Marta Łuszcz „Arizona”.

4.DECYZJE RADY KRĘGU:
4.1. Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa
„Agłona” oraz członkom Rady Przyjaciół Harcerstwa nieobecnym na Sejmiku:
phm. Paulinie Pakur „Pestce”, pwd Małgorzacie Całus „Groszkowi”, pwd
Markowi Całus „Mardokowi”, pwd. Agacie Turzyńskiej „Czarnej” oraz phm.
Przemysławowi Piesik „Szwagrowi”.

5.DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:
5.1. Komisja Rewizyjna wydała raport podsumowujący pracę Kręgu i drużyn w
drugim semestrze roku harcerskiego 2014/2015.

PAS II

1.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
1.1 Podaję do wiadomości, że w związku ze zmianą władz Kręgu automatycznie
rozwiązana została Komisja Stopni.

3.PROGRAM:
3.1. Przypominam, że zbiórka rozpoczynająca rok harcerski rozpocznie się dnia 05.09
o godzinie 17.00 przed bazą hufca ZHP Gdynia na ulicy Prusa w Gdyni. Na zbiórkę
zaproszeni są wszyscy członkowie Kręgu w mundurach galowych. Ognisko
odbędzie się jednak na Polance Redłowskiej gdzie przemaszerują drużyny po tym
jak wykonane zostanie pamiątkowe zdjęcie, które umieszczone będzie na stronie
Kręgu.
3.2. Przypominam, że we wrześniu rozpocznie się kurs zastępowych 2015.

4.SŁUŻBA:

4.1. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa
„Agłona”: hm. Marii Stefaniak „Wiedźmie”, pwd. Mateuszowi Złowockiemu
„Kurkowi”, pwd. Adrianie Pakur „Mrówce”, phm. Karolinie Tokarzewskiej
„Pchełce”, phm. Dorocie Gach „Dewajtis”, phm. Annie Piesik „Megi”, pwd.
Aleksandrze Godzinie „Godzi”, pwd. Magdalenie Złowociej „Dzidzi”, pwd.
Adriannie Zawadzkiej „Żabie”, pwd. Marii Całus „Calineczce”, pwd. Dorocie
Podsiadłowskiej „Sissi”, phm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, org.
Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”, pwd. Michałowi Serementowi „Serkowi”,
org. Mai Michalik „Emmie”, org. Antoniemu Sidorowiczowi „Szprysze”, org. Marcie
Łuszcz „Arizonie”, trop. Michalinie Całus „Lunie”, trop. Magdalenie Podniesińskiej
„Kropce”.
4.2. Nie podjęto zaliczenia służby org. Dariuszowi Sikorra „Jeżowi”, ze względu na
zbyt krótki czas działania.

5.CZŁONKOSTWO:
5.1. Podaję do wiadomości, że na wniosek pwd. Agaty Turzyńskiej „Czarnej” Sejmik
skreślił ją z listy członków zwyczajnych Bractwa „Agłona”.
5.2. Poddaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków zwyczajnych
Bractwa „Agłona”: trop. Magdalenę Podniesińską „Kropkę”, trop. Michalinę Całus
„Lunę” oraz org. Dariusza Sikorrę „Jeża”
5.3. Podaję do wiadomości, że na wniosek phm. Przemysława Piesik „Szwagra” oraz
hm. Marii Stefaniak „Wiedźmy” Sejmik skreślił ich z listy członków Bractwa
„Agłona” i przeniósł ich do grona członków wspierających.
5.4. Na wniosek byłego Komendanta Kręgu przyjmuję h.o. Piotra Raka „Raka” do
grona obserwatorów Bractwa „Agłona”.

6.FUNKCJE:
6.1. Powołuję Komisję Stopni w składzie: phm. Paulina Pakur „Pestka”, hm Maria
Stefaniak „Wiedźma”, , phm. Mateusz Tokarzewski „Alien”, phm. Karolina
Tokarzewska „Pchełka”, phm. Dorota Gach „Dewajtis”, phm. Adrianna Zawadzka
„Żaba”.

7.STOPNIE:
7.1. Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień organizatora Michalinie Całus
„Lunie”.

8.PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:
8.1 Na wniosek Radu Kręgu przyznaję org. Michalinie Całus „Lunie” herb
instruktorski „Mała Niedźwiedzica”.
8.2 Na wniosek Radu Kręgu przyznaję org. Dariuszowi Sikora „Jeżowi” herb instruktorski „Wielka Niedźwiedzica”

9.SPRAWY RÓŻNE:
9.1 Serdecznie dziękuję hm. Marii Stefaniak „Wiedźmie” za 8-letnią służbę na funkcji
Komendanta Kręgu. Dziękuję za jej poświęcenie, troskę o nas i Krąg.

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

phm. Paulina Pakur „Pestka”