Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 10/2015

Zwitek Kory 10/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 15 sierpnia 2015 r.
Wniebowstąpienie NMP

ZWITEK KORY 10/ 2015

PAS II

2.SPRAWY ORGANIZACYJNE:
2.1. Na wniosek Rady Kręgu wznawiam działalność 8NTZHS „Kaliny” im.
konspiracyjnej drużyny „Mury” z Ravensbruck.
2.2. Na wniosek Rady Kręgu po wykonaniu wszystkich zadań zamykam okres próbny
działania 46 NGZHS „Makalu”.

3.PROGRAM:
3.1. Przypominam, że Sejmik Kręgu rozpocznie się dnia 31.08 o godzinie 10.00.
3.2. Przypominam, że ognisko rozpoczynające rok harcerski odbędzie się w sobotę
05.09 w godzinach 17.00-20.00 w bazie Hufca ZHP Gdynia na ul. B. Prusa. Przy
okazji przepraszam gdyż w poprzednim Zwitku błędnie podana została data
niedzielna!

5, CZŁONKOSTWO:
5.1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa „Agłona” Dariusza Sikorra „Jeża”.

6.FUNKCJE:
6.1. Na wniosek Rady Kręgu mianuję pwd. Adrianę Pakur „Mrówkę” zastępowa
8NTZHS „Kaliny” im. konspiracyjnej drużyny „Mury” z Ravensbruck.

7.STOPNIE:
7.1 Na wniosek Komisji Stopni przyznaję stopień organizatora Dariuszowi Sikorra
„Jeżowi”.
7.2 Na wniosek Komisji Stopni weryfikuję stopień Harcerza Orlego zdobyty w ZHR
Piotrowi Rakowi.

7.3 Na wniosek opiekunki próby przyznaję stopień wędrowniczki Małgorzacie Całus
„Groszkowi”.

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”