Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 1/2015

Zwitek Kory 1/2015

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”

Gdynia, 11 stycznia 2015 r.

Święto Chrztu Pańskiego

ZWITEK KORY 1/ 2015

PAS II

7. STOPNIE:

7.1. Na wniosek zastępowej zastępowej 28 PGZHS „,Jutrznia” oraz zastępowej 8NTZIH „Kaliny” otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej pwd. Adriannie Zawadzkiej „Żabie”.

7.2 Na wniosek opiekunki próby przyznaję stopień samarytanki Mai Michalik „Emmie”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

8.1. Przyznaję sprawność „drzewo pokoju” org. Marcie Łuszcz „Arizonie”.

8.2. Przyznaję sprawność „50tka” pwd. Małgorzacie Raczkowskiej „Groszkowi”, trop. Magdalenie Turzyńskiej „Wrotce”, trop. Michalinie Całus „Lunie”, trop. Marii Raczkowskiej „Cyni-Minis”.

12. KOMUNIKATY:

12.1. Podaję do wiadomości, że zimowy bieg na stopni zaliczyli;

  • na pierwszy stopień: Olivia Węgiel „Zimna”, Wioletta Myszkowska „Mysza”, Amelia Nowak „Krecha”, Natalia Bieszke „Puszek”, Anna Rataj „Misia”, Justyna Stefaniak „Nomi”, Tobiasz Mańkowski „Eliasz”, Dawid Mańkowski „Pomarańcza”, Kacper Mańkowski „Budyń”.
  • na drugi stopień: och. Agnieszka Miotke „Guma”, och. Daria Muszyńska „Fanta”, och. Katarzyna Socha „Bunny”, och. Agnieszka Putyrska „Leja”, och.Wiktoria Kraszewska „Maleństwo”.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu

hm. Maria Stefaniak „Wiedźma”