Adwentowy #krokNAPRZÓD

Adwentowy #krokNAPRZÓD

Print Friendly, PDF & Email

Rozważanie Ewangelii – Trzecia niedziela Adwentu (15.12.2019r.)

Co wyszliście obejrzeć w harcerstwie? To pytanie zgodnie z duchem dzisiejszej Ewangelii prawdopodobnie by zadał nam Jezus dzisiaj. Warto więc się zastanowić, po co chodzę na te wszystkie zbiórki, ubieram się w mundurki i wykonuję polecenia? Otóż wszystkie trudy związane z życiem harcerza mają prostować nasze drogi na jedno – przyjście Pana Jezusa. I to nawet potrójne przyjście. Wszelkie wyrzeczenia przez nas podejmowane pomogą nam w stanięciu przed żywym Chrystusem, którego spodziewamy się już 25 grudnia, ale nie tylko. Harcerstwo ma za zadanie ukształtować nasz charakter tak, abyśmy mogli owocniej przyjąć Boga, który spieszy do nas z radością w Eucharystii. Wreszcie, przynależność do drużyny pozwala nam prostować ścieżki na Paruzję, gdy nasz Pan Jezus Chrystus ponownie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, ażebyśmy mogli z czystym sercem wejść do Nieba, gdzie nasz patron bł. Stefan Wincenty Frelichowski mógł nas powitać głośnym: „Czuwaj”!

Ewangelia wg św. Mateusza 11,2-11.

Gdy Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów
z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie:
niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.
A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».
Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze?
Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą.
Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka.
On jest tym, o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę.
Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on».