Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 7/2019

Zwitek Kory 7/2019

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju”

Gdynia, 15.09.2019 r.

PAS I 

 1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

XXXV Sejmik Kręgu w dniu 01.09.2019 r. podjął między innymi następujące decyzje:

 1. Dokonano zmian w składzie władz Kręgu.
 2. Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.
 3. Przedstawiono podsumowanie finansowe obozu
 4. Dokonano kategoryzacji jednostek kręgu. Jednostki otrzymały następujące kategorie
  • 2 NGDH Konwalie – drużyna orla
  • 4 NGDH Kocanka – drużyna orla
  • 7 NGDH Skorpiony – drużyna orla
  • 10 NSDH Północ – drużyna orla 
  • 12 NGGZ Nibylania – gromada sokola
  • 14 NGZHS Horyzont –  zastęp jastrzębi
  • 24 NGZH Viatori – zastęp sokoli
  • 97 NGDH Fluenti – drużyna orla
 1. Zaliczono służbę członkom i obserwatorom Bractwa Agłona
 2. Ustalono plan pracy na najbliższy rok i omówiono podział drużyn na obóz w roku 2020.
 3. Przyjęto rezygnację z członkostwa w bractwie Agłona:
  • pwd. Macieja Sulińskiego “Magika”,
  • pwd Michaliny Całus “Luny”,
  • pwd Adrianie Pakur “Mrówce” 
 1. Przyjęto do grona członków Bractwa Agłona:
  • org. Anne Pustelnik “Malinie” , 
  • org. Marte Dolatę “Tv”, 
  • trop. Patrycję Libich “Abi”
 1. Przyjęto wniosek pwd Michaliny Całus “Luny” o przeniesienie jej do Rady Przyjaciół Harcerstwa. 
 2. Przyjęto wniosek pwd Adriany Pakur “Mrówki” o przeniesienie do grona członków wspierających.
 3. Komendant wybrał na swoich zastępców phm. Dorotę Gach “Dewajtis” i phm. Michała Bentkowskiego  “Skrecza”
 4. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU

1.Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał następujące władze Kręgu:

 • phm. Dorota Gach “Dewajtis”- zastępca Komendanta Kręgu
 • pwd .Michał Bentkowski “Skrecz” – Zastępca Komendanta Kręgu
 • trop. Patrycja Libich “Abi”  –  Członek Rady Kręgu
 • pwd. Zuzanna Dawid „Suz” – Członek Rady Kręgu

2. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał następujących członków Komisji Rewizyjnej:

 • pwd. Aleksandrę Szenk “Plum” – Zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 • pwd. Aleksandrę Godzinę “Godzię” – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 • pwd. Marię Całus “Calineczkę”

4. DECYZJĘ RADY KRĘGU

1.Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku:

  • pwd. Adrianie Pakur “Mrówce”
 1. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ

1.Przedstawiono raport Komisji Rewizyjnej na rok 2018/2019- semestr letni.

 

PAS II

 1. PROGRAM

1.Ustalono datę kolejnego Sejmiku na 02.02.2020 r.

 1. SŁUŻBA

Zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona: 

 • Mateuszowi Tokarzewskiemu “Alienowi” 
 • pwd. Zuzannie Dawid „Suz”, 
 • pwd. Aleksandrze Godzinie „Godzi”, 
 • pwd. Marii Całus „Calince”, 
 • pwd. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”, 
 • pwd. Aleksandrze Szenk „Plum”, 
 • org. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”, 
 • phm. Dorocie Gach „Dewajtis”, 
 • pwd. Szymonowi Olewniczakowi „Gandhiemu”, 
 • org. Wiktorii Kraszewskiej “Lenie”, 
 • pwd. Nikola Wojnarowska “Bitwa”, 
 • org. Annie Pustelnik “Malinie”,
 • org. Marcie Dolacie “TV”,

2.Zaliczono służbę następującym obserwatorom Bractwa Agłona obecnym na sejmiku: 

 • och. Natalii Kucharskiej “Bakłażan”, 
 • trop. Michaela Kucharska,  “Cynamon”
 • och Marcie Wróblewskiej “Wiczce”, 
 • och. Hanii Husarek “Ashley”, 
 • ćw. Szymonowi Łysoniowi “Owsikowi”
 • trop. Patrycji Libich “Abi’
 1. FUNKCJE

1.Na wniosek Rady Kręgu mianuję trop. Patrycję Libich “Abi” kwatermistrzem kręgu

 1. STOPNIE

1.Przyznaję stopień przewodnika org. Tobiaszowi Mańkowskiemu “Eliaszowi”

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
hm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR