Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 8/2018

Zwitek Kory 8/2018

Print Friendly, PDF & Email
Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” Gdynia, 28 października 2018 r. Wspomnienie świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

ZWITEK KORY 8/2018

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU

XXXIII Sejmik Kręgu w dniu 31.08.2018 r. podjął między innymi następujące decyzje:
 1. Przyjęto trop. Nikoli Wojnarowskiej „Bitwę” do grona członków Bractwa Agłona.
 2. Zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona obecnym na sejmiku:
  • phm. Dorocie Gach „Dewajtis”,
  • pwd. Marii Całus „Calince”,
  • phm. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”,
  • pwd. Aleksandrze Godzinie „Godzi”,
  • org. Wiktorii Kraszewskiej „Maleństwu”,
  • org. Darii Muszyńskiej „Fancie”,
  • org. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”,
  • org. Zuzannie Dawid „Suz”,
  • trop. Nikoli Wojnarowskiej „Bitwie”,
  • pwd. Julii Ceglarz „Cegle”.
 3. Zaliczono warunkowo służbę następującym członkom Bractwa Agłona obecnym na sejmiku:
  • org. Dominice Słupek „Atenie”,
  • ćw. Szymonowi Łysoń „Owsikowi”.
 4. W związku z niespełnieniem wymagań zawieszono w prawach członka Bractwa „Agłona”:
  • phm. Paulinę Całus „Pestkę”.
 5. Wybrano org. Zuzannę Dawid „Suz” na kolejnego członka Kapituły Stopni.
 6. Ustalono datę obozu na 08.07-23.07.2018 r.
 7. Dokonano kategoryzacji jednostek Kręgu. Jednostki otrzymały następujące kategorie:
  • 1. NGDH – „Knieja” – drużyna sokola,
  • 4. NGDH – „Kocanka” – drużyna orla,
  • 7. NGDH – „Skorpiony” – drużyna sokola,
  • 10. NGZH „Północ” – drużyna orla,
  • 12. NGGZ – „Nibylandia” – gromada jastrzębia,
  • 14. NGZHS – „Horyzont” – zastęp jastrzębi,
  • 18. NGDH – „Veris” – drużyna orla,
  • 24. NGDH – „Viatori” – drużyna sokola,
  • 50. NGGZ – „Atlantyda” – gromada sokola,
  • 52. NGZHS – „ACH” – nieloty,
  • 97. NGDH – „Fluenti” – drużyna orla.

2. DECYZJE RADY KRĘGU

 1. Zaliczono służbę następującym członkom Bractwa Agłona nieobecnym na Sejmiku:
  • hm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”,
  • phm. Karolinie Tokarzewskiej „Pchełce”,
  • pwd. Michalinie Całus „Lunie”.

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE

 1. Zdejmuję phm. Dorotę Gach „Dewajtis” z funkcji opiekuna 10. NSDH „Północ”.
 2. Mianuję pwd. Agnieszkę Gizińską „Frytkę” na funkcję opiekuna 2. NGDH „Konwalie”.

7. STOPNIE

 1. Przyznaję stopień przewodnika org. Zuzannie Dawid „Suz”.
 2. Otwieram próbę na stopień wędrowniczki:
  • pwd. Aleksandrze Szenk „Plum”,
  • pwd. Michalinie Całus „Lunie”,
  • org. Wiktorii Kraszewskiej „Maleństwu”.
 3. Otwieram próbę na stopień Harcerki Rzeczypospolitej:
  • pwd. Agnieszce Gizińskiej „Frytce”,
  • pwd. Marii Całus „Calinie”.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI

 1. Przyznaję org. Teresie Gizińskiej „Tei” herb Ryś.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu hm. Mateusz Tokarzewski „Alien” HR