pwd. Michalina Całus, wędr.

pwd. Michalina Całus, wędr.

Print Friendly, PDF & Email

pwd. Michalina Całus „Luna”, wędr.

W Kręgu od 2007 r. Studentka Politechniki Gdańskiej. Pasje i zamiłowania: wspinaczka, podróże, żeglarstwo 🙂

Obecnie pełnione funkcje:

  • Zastępca kwatermistrza od spraw finansowych

Kariera instruktorska:

Herb instruktorski: mała niedźwiedzica