Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 8/2017

Zwitek Kory 8/2017

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 11 września 2017 r.
Wspomnienie Świętych Męczenników Prota i Hiacynta

ZWITEK KORY 8/2017

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

XXX Sejmik Kręgu w dniu 02.09.2017 r. podjął między innymi następujące decyzje:

 1. Dokonano zmian w składzie władz.
 2. Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.
 3. Przedstawiono podsumowanie finansowe obozu.
 4. Dokonano kategoryzacji jednostek Kręgu. Jednostki otrzymały następujące kategorie:
  • 1. NGDH – „Knieja” – drużyna sokola,
  • 4. NGDH – „Kocanka” – drużyna orla,
  • 7. NGDH – „Skorpiony” – drużyna sokola,
  • 8. NGZIH – „Kaliny” – zastęp jastrzębi,
  • 9. NGZHS – „Łowcy” – zastęp jastrzębi,
  • 10. PGZH „Północ” – drużyna orla,
  • 12. NGGZ – „Nibylandia” – gromada jastrzębia,
  • 14. NGZHS – „Horyzont” – zastęp orli,
  • 16. PGDH „Zorza Polarna” – drużyna jastrzębia,
  • 18. NGDH – „Veris” – drużyna sokola,
  • 50. NGGZ – „Atlantyda” – gromada sokola,
  • 97. NGDH – „Fluenti” – drużyna orla.
 5. Zaliczono służbę członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona”.
 6. Ustalono plan pracy na najbliższy rok i zdecydowano, że w lipcu odbędą się dwa oddzielne obozy. Plan dostępny jest na stronie internetowej Kręgu.
 7. Przyjęto rezygnację z członkostwa w Bractwie „Agłona”:
  • phm. Adrianny Zawadzkiej „Żaby”,
  • pwd. Piotra Raka „Raka”,
  • pwd. Doroty Podsiadłowskiej „Sissi”,
  • pwd. Antoniego Sidorowicza „Szprychy”,
  • pwd. Dariusza Sikorra „Jeża”,
  • org. Maję Michalik „Emmę”,
  • pwd. Michała Serement „Serka”.
 8. Przyjęto rezygnację z członkostwa w Radzie Przyjaciół Harcerstwa:
  • pwd. Mateusza Złowockiego „Kurka”.
 9. Przyjęto do grona Członków Bractwa „Agłona”:
  • ćw. Tobiasz Mańkowskiego „Eliasza”,
  • org. Julię Ceklarz „Cegłę”,
  • org. Macieja Sulińskiego „Magika”,
  • org. Darię Muszyńską „Fantę”.
 10. Przyjęto do grona członków wspierających:
  • pwd. Dariusza Sikorrę „Jeża”.
 11. Przyjęto do Rady Przyjaciół Harcerstwa:
  • pwd. Adriannę Zawadzką „Żabę”.
 12. W związku z niespełnieniem wymagań zawieszono w prawach Członka Bractwa „Agłona”:
  • pwd. Michalinę Całus „Lunę”.
 13. Z powodu nieusprawiedliwienia nieobecności na Sejmiku zawieszono w prawach Członka Bractwa „Agłona”:
  • pwd. Małgorzatę Całus „Groszka”,
  • org. Magdalenę Turzyńską „Wrotkę”.
 14. Podjęto decyzję o zmianie siedziby Kręgu na adres: „ul. Konwaliowa 9/42, 81-651 Gdynia”.

2. SPRAWY OBRZĘDÓW I TRADYCJI:

 1. Straż Tradycji
  • W związku z odejściem z Kręgu pwd. Mateusza Złowockiego „Kurka” i pwd. Marka Całus „Mardoka” do składu Straży Tradycji zostali dokooptowani:

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał następujące władze Kręgu:
 2. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał następujących członków Komisji Rewizyjnej:
  • Przewodniczący – pwd. Szymon Olewniczak „Gandhi”,
  • Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – pwd. Aleksandra Godzina „Godzia”,
  • Członek Komisji Rewizyjnej – org. Aleksandra Szenk „Plum”.
 3. Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał następujących członków Kapituły Stopni Harcerzy:

4. DECYZJE RADY KRĘGU:

 1. Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom i obserwatorom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku:
  • hm. Paulinie Całus „Pestce”,
  • pwd. Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi”,
  • och. Teresie Gizińskiej „Tei”.

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:

 1. Komisja Rewizyjna wydała raport podsumowujący pracę Kręgu i drużyn w drugim semestrze roku harcerskiego 2016/17.

PAS II

3. PROGRAM:

 1. Przypominam, że Msza Święta rozpoczynająca rok harcerski odbędzie się dnia 16.09.2017 r. Zbiórka o godzinie 16.00 przy szkole nr 3 w Gdyni Dąbrowie. Po Mszy planowany jest festyn ze zbiórką pieniędzy dla poszkodowanych przez sierpniowe wichury.

4. SŁUŻBA:

 1. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”:
  • org. Zuzannie Dawid „Foce”,
  • pwd. Aleksandrze Godzinie „Godzi”,
  • hm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”,
  • pwd. Marii Całus „Calince”,
  • pwd. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”,
  • org. Aleksandrze Szenk „Plum”,
  • ćw. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”,
  • phm. Dorocie Gach „Dewajtis”,
  • org. Julii Ceklarz „Cegle”,
  • org. Maciejowi Sulińskiemu „Magikowi”,
  • pwd. Michalinie Całus „Lunie”,
  • pwd. Szymonowi Olewniczakowi „Gandhiemu”,
  • org. Darii Muszyńskiej „Fancie”,
  • phm. Karolinie Tokarzewskiej „Pchełce”.
 2. Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym obserwatorom Bractwa „Agłona”:
  • sam. Wiktorii Kraszewskiej „Maleństwu”,
  • trop. Nikoli Wojnarowskiej „Bitwie”.
 3. Podaję do wiadomości, że Sejmik warunkowo zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”:
  • pwd. Magdalenie Złowockiej „Dzidzi”,
  • pwd. Adrianie Pakur „Mrówce”,
  • pwd. Marii Raczkowskiej „Cyni-Minis”.
 4. Podaję do wiadomości, że Sejmik warunkowo zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”:
  • och. Natalii Kucharskiej „Bakłażanowi”.

6. FUNKCJE:

 1. Na wniosek Rady Kręgu mianuję pwd. Michała Bentkowskiego „Skrecza” oboźnym Kręgu.
 2. Na wniosek Rady Kręgu mianuję pwd. Adrianę Pakur „Mrówkę” kwatermistrzem ds. sprzętowych Kręgu.
 3. Na wniosek Rady Kręgu mianuję pwd. Michalinę Całus „Lunę” kwatermistrzem ds. finansowych Kręgu.
 4. Powołuję Komisję Stopni w składzie:

7. STOPNIE:

 1. Przyznaję stopień organizatora ćw. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
hm. Mateusz Tokarzewski „Alien