Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek 2/2017

Zwitek 2/2017

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 4 lutego 2017 r.

Wspomnienie św.Agaty

ZWITEK KORY 2/2017

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

XXVIII Sejmik Kręgu w dniu 04.02.2017 podjął między innymi następujące decyzje:

1.1 Dokonano zmian w składzie Bractwa „Agłona” oraz zaliczono służbę jego członkom i obserwatorom, a także członkom Rady Przyjaciół Harcerstwa.

1.2 Dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

1.3 Zatwierdzono plan na semestr drugi roku harcerskiego 2016/2017.

1.4 Ustalono zmiany w systemie szkoleń Kręgu.

1.5 Zdecydowano, że funkcja podzastępowego samodzielnego zastępu będzie uznawana za funkcję instruktorską.

1.6 Przyjęto zmianę wymagań na stopień organizatora i przewodnika.

1.7 Wprowadzono zmiany w Regulaminie Kąpieli.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

3.1 Na wniosek phm. Anny Piesik “Megi” zdejmuje ją z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

4. DECYZJE RADY KRĘGU:

4.1 Rada Kręgu podjęła decyzje w sprawie zaliczenia służby członkom nieobecnym na Sejmiku.

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:

5.1. Komisja wydała Raport o sytuacji w Kręgu i poszczególnych drużynach.

PAS II

3. PROGRAM:

3.1. W marcu rozpocznie się kurs instruktorski prowadzony przez phm. Dorotę Gach “Dewajtis”.

3.2 Dnia 12.02. 2017r. odbędzie się Bieg Urodzinowy Gdyni na 10km, w którym bierze udział Bractwo Agłona.

4. SŁUŻBA:

4.1 Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”: phm. Paulinie Całus “Pestce”, pwd. Aleksandrze Godzinie “Godzi”, pwd. Marii Całus “Calinie”, pwd. Dorocie Podsiadłowskiej “Sissi”, phm. Mateuszowi Tokarzewskiemu “Alienowi”, pwd. Michałowi Bentkowskiemu “Skreczowi”, pwd. Antoniemu Sidorowiczowi “Szprysze”, org. Aleksandrze Szenk “Plum”.

4.2 Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku: phm. Karolinie Tokarzewskiej “Pchełce”, phm. Dorocie Gach “Dewajtis”, pwd. Magdalenie Złowockiej “Dzidzi”, org. Marii Raczkowskiej “Cyni-Minis”, org. Magdalenie Turzyńskiej “Wrotce”, pwd. Piotrowi Rak “Rakowi”, pwd. Adrianie Pakur “Mrówce” oraz pwd. Małgorzacie Całus “Groszkowi”.

4.3 Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę warunkowo: pwd. Szymonowi Olewniczakowi “Gandhiemu”.

5. CZŁONKOSTWO:

5.1 Zawieszam w prawach członka Bractwa Agłona następujące osoby: pwd. Marka Całusa “Mardoka” – na własny wniosek; Michalinę Całus “Lunę” – ze względu na nie zdobycie sprawności “Drzewo Pokoju”; phm. Adriannę Zawadzką “Żabę”, pwd. Michała Serementa “Serka”, org. Maję Michalik “Emmę” – ze względu na brak usprawiedliwienia nieobecności na Sejmiku.

5.2 Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął rezygnację org. Marty Łuszcz “Arizony” z członkostwa w Bractwie Agłona.

5.3 Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął rezygnację phm. Anny Piesik “Megi” z członkostwa w Bractwie Agłona i przyjął ją do grona członków wspierających.

5.4 Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków Bractwa „Agłona” org. Zuzannę Dawid “Fokę”.

5.5 Przeniesiono org. Dariusza Sikorrę “Jeża” do grona obserwatorów Bractwa Agłona.

5.6 Skreślam pwd. Waldemara Gołuńskiego “Bohuna” oraz org. Paulinę Koziełło “Zośkę” z grona obserwatorów Bractwa Agłona.

7. STOPNIE:

7.1 Na wniosek drużynowej 18 NGDH “Veris” im. Joasi Skwarczyńskiej “Szarotki” otwieram trop. Julii Ceklarz “Cegle” próbę na stopień samarytanki.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

8.1 Przyznaję org. Zuzannie Dawid “Foce” sprawność “Drzewo Pokoju”.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
phm. Paulina Całus  Pestka