Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 11/2016

Zwitek Kory 11/2016

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 07 października 2016 r.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

ZWITEK KORY 11/2016

 

PAS I

4. DECYZJE RADY KRĘGU:

4.1 Na wniosek Rady Kręgu z powodu nie dostarczenia planów pracy na rok harcerski 2016/2017 zawieszam działalność następujących jednostek: 28 NGZHS „Jutrznia”, 46 NGZHS „Makalu” oraz 53 NGZH „Ignis”.

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE: 

2.1 Podaję do wiadomości, że obozy Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju” odbędą się w terminie 30.06-15.07.2017r. w Stanicy Harcerskiej „Jeleśnia” koło Żywca.

2.2  Podaję do wiadomości, że kosz obozów wynosi 900zł.

Harmonogram wpłat:

– 20. 03. 2017 – zaliczka (bezzwrotna) 100zł, termin oddania kart obozowych

– 20. 05. 2017r. – ostateczny termin płatności.

2.3 Podaję do wiadomości, że komendantami tegorocznych obozów będą:

– obóz harcerek – phm. Paulina Całus „Pestka”,

– obóz harcerzy – phm. Mateusz Tokarzewski „Alien”,

– obóz zuchowy – phm. Karolina Tokarzewska „Pchełka”.

6. FUNKCJE:

6.1 Podaję do wiadomości, że rozkazem drużyny 5/2016 org. Maja Michalik „Emma” została zdjęta z funkcji przybocznej 4 NGDH „Kocanka” im. Olgi Drahonowskiej- Małkowskiej.

6.2 Na wniosek pwd. Mateusza Złowockiego „Kurka” zdejmuję go z funkcji Oboźnego Kręgu.

6.3 Na wniosek Rady Kręgu mianuję pwd. Antoniego Sidorowicz „Szprychę” pełniącym obowiązki Oboźnego Kręgu do czasu wyboru nowego obożnego

7. STOPNIE:

7.1 Na wniosek opiekunki próby przyznaję org. Michalinie Całus „Lunie” stopień samarytanki.

8. PATENTY, UPRAWNIENIA, SPRAWNOŚCI, ODZNAKI:

8.1 Przyznaję org. Aleksandrze Szenk „Plum” sprawność Drzewo Pokoju.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
phm. Paulina Całus  Pestka