Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 10/2016

Zwitek Kory 10/2016

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 13 września 2016 r.

Wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła

ZWITEK KORY 10/2016

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

XXVII Sejmik Kręgu w dniu 03.09.2016 podjął między innymi następujące decyzje:

1.1 Dokonano zmian w składzie Komisji Rewizyjnej.

1.2 Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.

1.3 Dokonano kategoryzacji jednostek Kręgu. Jednostki otrzymały następujące kategorie:

1 NGDH „Knieja”– nieloty,

2 NGDH „Konwalie”– drużyna Sokola,

4 NGDH „Kocanka”– drużyna Orla,

7 NGDH „Skorpiony”– drużyna Sokola,

8NGZIH „Kaliny”– nieloty,

9NGZHS „Łowcy”- zastęp Orli,

10 PGZH „Północ” – nie skategoryzowano ze względu na za krótki okres działania

12 NGGZ „Nibylandia”– gromada Sokola,

14 NGZHS „Horyzont”- zastęp Sokoli,

16 NGDH „Zorza Polarna” – nie skategoryzowano ze względu na za krótki okres działania

18 NGDH „Veris”– drużyna Sokola,

28 PGZHS „Jutrznia”- nie skategoryzowano ze względu na brak przedstawiciela,

46 NGZHS Makalu – nie skategoryzowano ze względu na brak przedstawiciela,

50 NGGZ „Atlantyda” – gromada Sokola,

52 NGZIH „Atomowe Czarne Chmury”– zastęp Orli,

53 NGZH „Ignis” – zastęp Orli,

97 NGDH „Fluenti” – drużyna Orla,

1.4 Zaliczono służbę członkom Bractwa „Agłona”.

1. 5 Ustalono plan pracy na najbliższy rok harcerski i zdecydowano, że w lipcu odbędą się obozy pionów. Plan dostępny jest na stronie internetowej Kręgu.

1.6 Powołano Komisję Stopni Harcerek w składzie: phm. Karolina Tokarzewska „Pchełka”, pwd. Maria Całus „Calina”.

1.7 Powołano Komisje Stopni Harcerzy w składzie: pwd. Mateusz Tokarzewski „Alien”, pwd. Michał Serement „Serek”, pwd. Piotr Rak „Rak”.

1.8 Ustalono czas trwania próby na każdy stopień harcerski na maksymalnie 2 lata.

3. ZMIANY W SKŁADZIE WŁADZ KRĘGU:

3.1 Na wniosek pwd. Mateusza Złowockiego „Kurka” odwołano go z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3.2 Na wiosek org. Marty Łuszcz „Arizony”, pwd Magdaleny Złowockiej „Dzidzi” oraz org. Mai Michalik „Emmy” zdejmuję je z funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

3.3 Podaję do wiadomości, że Sejmik wybrał Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej pwd. Dorotę Podsiadłowską „Sissi”.

3.4 Podaję do wiadomości, że Sejmik zdecydował, że poza przewodniczącym do Komisji Rewizyjnej wejdzie: pwd. Michał Bentkowski „Skrecz”, pwd. Aleksandra Godzina „Godzia”.

4. DECYZJE RADY KRĘGU:

4.1 Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa „Agłona” nieobecnym na Sejmiku: phm. Adriannie Zawadzkiej „Żabie”
pwd. Magdalenie Złowockiej „Dzidzi”, pwd. Markowi Całus „Mardokowi”,
pwd. Małgorzacie Całus „Groszkowi”, pwd. Antoniemu Sidorowicz „Szprysze”,
org. Marcie Łuszcz „Arizonie”.

4.2 Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę warunkowo pwd. Michałowi Serement „Serkowi”.

4.3 Na wniosek Rady Kręgu zawieszam org. Maję Michalik „Emmę” w prawach członka Bractwa Agłona.

4.4 Decyzją Rady Kręgu ogłaszam rok harcerski 2016/2017 Rokiem Patriotycznym.

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:

5.1. Komisja Rewizyjna wydała raport podsumowujący pracę Kręgu i drużyn w drugim semestrze roku harcerskiego 2015/2016.

PAS II

3. PROGRAM:

3.1. Przypominam, że we wrześniu rozpoczną się kursy zastępowych 2015.

4. SŁUŻBA:

4.1 Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”: phm Paulinie Całus „Pestce”, pwd. Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”, pwd. Adrianie Pakur „Mrówce”, phm. Karolinie Tokarzewskiej „Pchełce”, phm. Dorocie Gach „Dewajtis”, pwd. Aleksandrze Godzinie „Godzi”, pwd. Marii Całus „Calinie”, pwd. Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi”, phm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, pwd. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”, org. Michalinie Całus „Lunie”, org. Dariuszowi Sikorra „Jeżowi”, org. Marii Raczkowskiej „Cyni-Minis”, sam. Magdalenie Turzyńskiej „Wrotce”, org. Aleksandrze Szenk „Plum”, pwd. Piotrowi Rak „Rakowi”, org. Szymonowi Olewniczakowi Gandhiemu”.

4.2 Nie podjęto próby zaliczenia służby wyw. Tobiaszowi Mańkowskiemu „Eliaszowi”, org. Maciejowi Sulińskiemu „Magikowi”, och. Julii Ceklarz „Cegle” ze względu na zbyt krótki czas przynależności do Bractwa Agłony.

5. CZŁONKOSTWO:

5.1 Podaję do wiadomości, że na wniosek trop. Magdaleny Podniesińskiej Sejmik skreślił ją z listy członków zwyczajnych Bractwa Agłona.

5.2 Poddaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków zwyczajnych Bractwa Agłona” org. Szymona Olewniczak „Gandhiego”.

7. STOPNIE:

7.1 Na wniosek Komisji Stopni przyznaję Magdalenie Turzyńskiej „Wrotce” stopień organizatora.

7.2 Na wniosek drużynowej 18 NGDH „Veris” otwieram próbę na stopień tropicielki och. Natalii Kucharskiej „Bakłażanowi”.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
phm. Paulina Całus  Pestka