Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 9/2016

Zwitek Kory 9/2016

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 20 sierpnia 2016 r.
Wspomnienie Św. Bernarda Opata i doktora kościoła

ZWITEK KORY 9/2016

PAS II

2. SPRAWY ORGANIZACYJNE

  1. Na wniosek drużynowego 1. NGDH „Knieja” otwieram 1. NGDH „Knieja” próbę na imię Ernesta Thomsona Setona „Czarnego Wilka”.
  2. Na wniosek zastępowego 53. NGZH „Ignis” otwieram 53. NGZH „Ignis” próbę na imię Jana Grudzińskiego.
  3. Na wniosek Rady Kręgu powołuję 10. PGZH „Północ”.

3. PROGRAM:

  1. Podaję do wiadomości, że spotkanie poobozowe odbędzie się 28. sierpnia o godzinie 10:00 przy Okręcie Muzeum ORP „Błyskawica” w Gdyni.
  2. Podaję do wiadomości, że Sejmik Kręgu odbędzie się 3. września br. o godzinie 10:00.
  3. Podaję do wiadomości, że zbiórka rozpoczynająca Rok Harcerski 2016/17 odbędzie się dnia 3. września br. w godzinach popołudniowych.

5. CZŁONKOSTWO:

  1. Przyjmuję do grona obserwatorów Bractwa Agłona wyw. Ignacego Prejc „Pleśniaka”.
  2. Przyjmuję tymczasowo do grona członków Bractwa Agłona org. Szymona Olewniczak „Ghandiego”.

6. FUNKCJE:

  1. Na wniosek Rady Kręgu mianuję sam. Zuzannę Dawid „Fokę” zastępową 10. PGZH „Północ”.
  2. Mianuję phm. Dorotę Gach „Dewajtis” opiekunką 10. PGZH „Północ”.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
phm. Paulina Całus  Pestka