Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 4/2016

Zwitek Kory 4/2016

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 10 kwietnia 2016 r.
Wspomnienie św. Magdaleny z Canossy

ZWITEK KORY 4/2016

PAS II

3. PROGRAM:

  1. 23 kwietnia o 10:30 godzinie przy Polance Redłowskiej odbędzie gra terenowa w ramach Zlotu BP.

6. FUNKCJE:

  1. Na wniosek phm. Adrianny Zawadzkiej „Żaby” zdejmuję ją z funkcji drużynowej 18 NGDH „Veris” im. Joasi Skwarczyńskiej „Szarotki”.
  2. Na wniosek Rady Kręgu mianuję org. Marię Raczkowską „Cyni-Minis” drużynową 18 NGDH „Veris” im. Joasi Skwarczyńskiej „Szarotki”.
  3. Na wniosek drużynowej 18 NGDH „Veris” im. Joasi Skwarczyńskiej „Szarotki” mianuję phm. Adriannę Zawadzką „Żabę” opiekunem tej drużyny.
  4. Na wniosek wodza 50 NGGZ „Atlantyda” mianuję trop. Magdalenę Turzyńską „Wrotkę” zastępca wodza 50 NGGZ „Atlantyda”.

7. STOPNIE:

  1. Na wniosek Komisji Stopni przyznaje stopień organizatora Szymonowi Olewniczak „Ghandiemu”.
  2. Na wniosek opiekunki próby przyznaję Marii Raczkowskiej „Cyni- Minis” stopień samarytanki.
  3. Podaję do wiadomości,  że 24 marca 2016r. w rozkazie L2/2016 9 NGZHS „Łowcy” otwarto próbę na stopień Harcerza Rzeczypospolitej pwd. Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”.

12. KOMUNIKATY:

  1. Dziękuję phm. Adriannie Zawadzkiej „Żabie” za 3-letnią służbę na funkcji drużynowej 18 NGDH „Veris” oraz życzę jej powodzenia w dalszej pracy harcerskiej.

CZUWAJ!

Komendant Kręgu
phm. Paulina Pakur Pestka