Organizacja Pożytku Publicznego
Zwitek Kory 3/2016

Zwitek Kory 3/2016

Print Friendly, PDF & Email

Krąg Harcerski
„Drzewo Pokoju”

Gdynia, 9 marca 2016r.
Wspomnienie św. Dominik Savio

 

ZWITEK KORY 3/2016

 

PAS I

1. DECYZJE SEJMIKU LUB ORGANU NADZORU:

XXVI Sejmik Kręgu w dniu 05.03.2016 podjął między innymi następujące decyzje:
1.1. Podsumowano ubiegłoroczną pracę Kręgu.
1.2. Podsumowano finansowo pierwszy semestr roku harcerskiego.
1.3. Zaliczono służbę członkom Bractwa „Agłona”.
1.4. Zatwierdzono plan pracy Kręgu na drugi semestr roku harcerskiego 2015/2016.

4. DECYZJE RADY KRĘGU:

4.1 Na wniosek Rady Kręgu zaliczam służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”
nieobecnym na Sejmiku: phm. Karolinie Tokarzewskiej „Pchełce”, pwd Małgorzacie Całus „Groszkowi”, pwd Markowi Całus „Mardokowi”, pwd. Adrianie Pakur „Mrówce”, pwd. Adriannie Zawadzkiej „Żabie”, org. Magdalenie Złowockiej „Dzidzi”, org. Antoniemu Sidorowicz „Szprysze”.

5. DECYZJE KOMISJI REWIZYJNEJ:

5.1. Komisja Rewizyjna wydała raport podsumowujący pracę Kręgu i drużyn w pierwszym semestrze roku harcerskiego 2015/2016.

PAS II

4. SŁUŻBA:

4.1 Podaję do wiadomości, że Sejmik zaliczył służbę następującym członkom Bractwa „Agłona”: phm. Paulinie Pakur „Pestce”, phm. Mateuszowi Tokarzewskiemu „Alienowi”, phm. Dorocie Gach „Dewajtis”, phm. Annie Piesik „Megi”, pwd. Mateuszowi Złowockiemu „Kurkowi”, pwd. Aleksandrze Godzinie „Godzi”, pwd. Marii Całus „Calineczce”, pwd. Dorocie Podsiadłowskiej „Sissi”, pwd. Piotrowi Rak „Rakowi”, org. Michałowi Bentkowskiemu „Skreczowi”, pwd. Michałowi Serementowi „Serkowi”, org. Mai Michalik „Emmie”, org. Marcie Łuszcz „Arizonie”, org. Dariuszowi Sikorra „Jeżowi”, org. Michalinie Całus „Lunie”, org. Marii Raczkowskiej „Cyni-Minis”, trop. Aleksandrze Szenk „Plum”, trop. Magdalenie Turzyńskiej „Wrotce”.

5. CZŁONKOSTWO:

5.1 Podaję do wiadomości, że Sejmik przyjął do grona członków zwyczajnych Bractwa
„Agłona”: org. Marię Raczkowską „Cini-Minis”, trop. Aleksandrę Szenk „Plum”, trop. Magdalenę Turzyńską „Wrotkę”, pwd. Piotra Raka „Raka”.
5.2 Z powodu niepoinformowania o nieobecności na Sejmiku trop. Magdalena
Podniesińska zostaje zawieszona w prawach członka „Bractwa Agłona”.

6. FUNKCJE:

6.1 Na wniosek Straży Tradycji skreślam z grona jej członków hm Marię Stefaniak
„Wiedźmę” i powołuję na jej miejsce phm. Dorotę Gach „Dewajtis.

 

CZUWAJ!
Komendant Kręgu

phm. Paulina Pakur „Pestka”